OCMW van Tielt bevraagt en informeert 70-plussers via huisbezoeken van postbodes

Het OCMW wil beleidsmatig beter inspelen op de verwachtingen van de 70-plussers. © Foto WME
Redactie KW

Het OCMW zal 70-plussers bevragen over hun noden en hen informeren over het bestaande aanbod in de stad. In samenwerking met Bpost gebeurt dat via huisbezoeken van daarvoor speciaal opgeleide postbodes.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde het pilootproject B-Close goed en deze week ontvangen alle 70-plussers een aankondigingsbrief die hen op de hoogte stelt van dat project. “Vanaf 18 juni beginnen de daadwerkelijke huisbezoeken”, vertelt OCMW-voorzitter Pascale Baert. “De vragen die aan onze senioren worden voorgelegd zijn samen opgesteld door het departement sociale gerontologie van de VUB, Bpost en het OCMW. Het OCMW wil, na de Wijs Grijs die vorig jaar werd verspreid, de senioren in onze stad zo goed mogelijk blijven informeren over de bestaande diensten en hulpverlening. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en willen helpen om dat zo zorgeloos mogelijk te maken.”

Verschillende domeinen

“Verder willen we peilen naar de noden om zo beleidsmatig beter te kunnen inspelen op de verwachtingen van onze 70-plussers”, gaat Pascale Baert verder. “We willen onze senioren met andere woorden betrekken in de toekomstige beleidskeuzes. Finaal willen we de mensen via dit kanaal de kans geven om een bezoek van onze thuiszorgcoördinator aan te vragen om heel praktisch te bekijken hoe we een betere ondersteuning kunnen uitwerken.”

“De vragen peilen vooral naar wat senioren weten over bestaande dienstverlening en waar ze nood aan hebben”

Dankzij de welvaartmaatschappij worden steeds meer mensen steeds ouder. “En voor alle duidelijkheid: dat is, ondanks de uitdagingen die het met zich meebrengt, een heel goede zaak. We begrijpen dat de zelfredzaamheid van de 70-plusser sterk varieert en dat een groot deel van onze senioren nog heel actief is en nog geen beroep doet op thuiszorgdiensten. Het is echter bijzonder leerrijk voor een lokaal bestuur om over cijfermateriaal te beschikken om de juiste keuzes te kunnen maken om klaar te staan voor de uitdagingen die vergrijzing met zich meebrengt.”

Korte vragen

Wat komt de postbode doen? “De postbode stelt een aantal korte vragen. De vragen peilen vooral naar wat senioren weten over bestaande dienstverlening en waar ze nood aan hebben. De vragen zijn onderverdeeld in verschillende clusters en behandelen verschillende domeinen: eenzaamheid, mobiliteit, cultuurparticipatie, zorg, onveiligheidsgevoel, gezondheid, digitaal leven en informatie/communicatie.”

Bezoekje aanvragen

Wat gebeurt er met de resultaten? “De gegevens worden statistisch en anoniem verwerkt. We krijgen enerzijds statistische gegevens en anderzijds een lijst met namen van mensen die een bezoekje wensen van de thuiszorgcoördinator om zo meer uitleg te krijgen over het aanbod. Op het bezoekje zelf zullen de mensen echter moeten wachten tot we de resultaten terugkrijgen, wat pas na de zomer zal zijn. Mensen kunnen echter vroeger een bezoek van onze thuiszorgdienst aanvragen via051 40 26 46“, besluit OCMW-voorzitter Pascale Baert.

In de aankondigingsbrief wordt ook uitleg gegeven over hoe mensen die liever niet meedoen aan de enquête dat kunnen laten weten. (DB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.