Door de crisis zijn er fors meer vragen om sociale bijstand. Donderdag nog vroegen de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en haar zusterorganisaties UVCW en Brulocalis aan premier Sophie Wilmès om een sociaal plan op te maken en een bloedbad te vermijden. In hun open brief wezen ze er onder meer op dat de mensen die al een beroep deden op het OCMW niet over extra middelen beschikken om de crisis het ...

Door de crisis zijn er fors meer vragen om sociale bijstand. Donderdag nog vroegen de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en haar zusterorganisaties UVCW en Brulocalis aan premier Sophie Wilmès om een sociaal plan op te maken en een bloedbad te vermijden. In hun open brief wezen ze er onder meer op dat de mensen die al een beroep deden op het OCMW niet over extra middelen beschikken om de crisis het hoofd te bieden. Ook mensen die al op het randje van de armoede leefden kunnen nu in grote onzekerheid terecht komen.Het extra bedrag van 15 miljoen dat nu zal worden vrijgemaakt, is gebaseerd op een berekening die gevalideerd werd door POD Maatschappelijke Integratie, die zelf vertrekt van de hogere noden zoals die door de OCMW's zijn gecommuniceerd. De bijkomende steun moet het mogelijk maken een leefloon te geven aan wie zijn job verloor en daardoor zijn huur, energiefactuur, schoolrekeningen of verzekeringspremies niet meer kan betalen. Ook studenten die een leefloon krijgen en nu nood hebben aan specifiek materiaal om hun examens af te leggen, moeten met de extra steun geholpen kunnen worden.Tegelijk wordt ook tegemoetgekomen aan beursstudenten met een leefloon. Zij behouden nu al hun leefloon als hun inkomsten uit een (studenten)job lager liggen dan het bedrag van hun leefloon. Hun inkomsten worden dan wel afgetrokken van dat leefloon, maar de vrijstelling die ze daarbij genieten wordt nu opgetrokken van 70,81 naar 253,88 euro per maand.Er is ook beslist dat leefloners seizoensarbeid mogen verrichten zonder inkomensplafond, en dat minstens tot 30 juni 2020. Dat is ook het geval voor tijdelijk werklozen en zelfstandigen die genieten van het overbruggingsrecht.Minister Ducarme en zijn collega van Werk, Nathalie Muylle (CD&V), benadrukken dat er nog meer maatregelen in voorbereiding zijn. Wie ook tevreden is, is PS-voorzitter Paul Magnette, die deelnam aan de "superkern" van zaterdagochtend. "Na een inloopperiode komt de dialoog op gang en zien we dat onze vragen beantwoord worden, ook al is dat tot nu onvoldoende", zegt hij aan Belga.(Belga)