Op de OCMW-raad van 24 april vond in besloten zitting een 'bijzondere evaluatie decretale graden' plaats van Philippe Awouters. De Moorselenaar (41) kreeg daarbij een negatieve evaluatie. Het was de tweede keer dat Awouters een negatief rapport kreeg (in 2012 gebeurde dat ook al, red.), waardoor het volgens het OCMW-decreet mogelijk is om tot een ontslag te komen. Zijn advocate Gitte Laenen bestreed ...