Er bestaan vele tientallen sociale rechten, voordelen en mogelijkheden waarop mensen die het moeilijk hebben een beroep kunnen doen. De moeilijkheid is vaak om het overzicht te bewaren. "Zelfs voor onze eigen sociale administratie", stelt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A). "Dat komt omdat er geen allesomvattende lijst bestaat. Er bestaat wel een rechtenverkenner op federaal niveau maar die is gedateerd."
...