OCMW Kortrijk bundelt voordelen voor kansarmen online

Hanne Denoo van Sien Online en Philippe De Coene stellen de nieuwe online toepassing voor: "De persoon in kwestie krijgt na het doorspelen van zijn of haar gegevens een lijst met maatregelen waarop hij of zij beroep kan doen." © JVGK
Axel Vandenheede

Wie het moeilijk heeft, kan gebruik maken van een resem voordelen en rechten. Maar het is moeilijk om door de bomen het bos te zien. OCMW Kortrijk ontwikkelde daarom Sien Online. “Een uniek gegeven in Vlaanderen”, aldus Philippe De Coene. “De persoon in kwestie vult een aantal gegevens in en krijgt meteen een overzicht.”

Er bestaan vele tientallen sociale rechten, voordelen en mogelijkheden waarop mensen die het moeilijk hebben een beroep kunnen doen. De moeilijkheid is vaak om het overzicht te bewaren. “Zelfs voor onze eigen sociale administratie“, stelt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A). “Dat komt omdat er geen allesomvattende lijst bestaat. Er bestaat wel een rechtenverkenner op federaal niveau maar die is gedateerd.”

Het magazine Sien, dat viermaal per jaar verschijnt, was een eerste aanzet van het OCMW om dat gat te vullen. “In elk nummer stond een aantal maatregelen. Dat was enerzijds een goede zaak, anderzijds ging het om een gedrukt item, waardoor de kans bestond dat de info niet meer juist was. Zo ontstond het idee om online iets te gaan doen, met Sien Online als resultaat. Kortrijk mag er best trots op zijn, want wij zijn de eerste in Vlaanderen die zoiets ontwikkelde.”

up-to-date houden

Op Sien Online kan je kiezen uit twee categorieën. Bij ‘Producten’ zie je in verschillende thema’s een oplijsting van alle maatregelen. Bij ‘Mijn Profiel’ zoek je naar maatregelen waarvan je zelf gebruik kan maken. “Je vertrekt vanuit jezelf”, aldus nog Philippe De Coene. “Het gaat om persoonlijke gegevens wat betreft kinderen, wonen, opleiding, inkomen, enzovoort. Hoe beter je de lijst invult, hoe gerichter je kan zoeken.”

“Uiteindelijk krijg je een lijst met maatregelen waarop je een beroep kan doen, op zowel Kortrijks, Vlaams als federaal niveau. Als je doorklikt, krijg je over elke maatregel informatie in eenvoudig Nederlands. Het is alvast opmerkelijk hoeveel maatregelen er bestaan. In Kortrijk zijn er liefst 326. Eerlijk gezegd: als OCMW-voorzitter had ik er wel een 50-tal kunnen opsommen, maar niet veel meer.”

Iemand kan zelf via Sien Online bekijken op welke maatregelen hij of zij recht heeft. De persoon in kwestie kan ook samen met de casemanager (een medewerker die deze persoon begeleidt, red.) alle gegevens invullen. “Momenteel zijn zowat 80 mensen aan het werk met Sien Online. Enkelen van hen volgen de ontwikkelingen op de voet, want maatregelen komen en gaan of worden aangepast. Zaak is om Sien Online up-to-date te houden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.