Het project wil met ondersteuning van vrijwilligers proactief toestappen naar alle 80-plussers in Hulste. "Door hun hoge leeftijd vormen zij een maatschappelijk kwetsbare groep", zegt Lieze Bakelant, centrumleider van Dorpshuis De Rijstpekker...

Het project wil met ondersteuning van vrijwilligers proactief toestappen naar alle 80-plussers in Hulste. "Door hun hoge leeftijd vormen zij een maatschappelijk kwetsbare groep", zegt Lieze Bakelant, centrumleider van Dorpshuis De Rijstpekker, waar twee infosessies over het project plaats vonden. "Vrijwilligers kunnen hen thuis bezoeken voor een losse babbel, polsen naar hun thuis- en woonsituatie en nagaan wat hun vragen en behoeften zijn en wat er bij hen leeft." Vervolgens wil het project in samenwerking met lokale zorgverleners, verenigingen en buurtbewoners, hierop inspelen door het organiseren van gerichte activiteiten en burenhulp."Het is de bedoeling dat we Dorpshuis De Rijstpekker meer uitbouwen als Zorgencentrum", vervolgt Lieze. "Via een projectsubsidie van de provincie (impulsfonds) bekwamen we een subsidie van 35.000 euro. Het project 'Hulste (be)zorg(d)t' werd door een jury als een van de betere beoordeeld", zegt OCMW-voorzitter Dominique Windels. "Daarmee heeft het project voldoende ruimte om te slagen. Bij het groeiende aanbod vanuit De Rijstpekker kunnen we nu extra inspanningen leveren voor de 80-plussers van Hulste."Op 28 januari gaat het project officieel van start.(PVH)