Het zijn de mensen van het OC Cirkant in Aartrijke die het idee van een buurtbar hebben uitgewerkt. In het orthoagogisch centrum Cirkant verblijven een 130 volwassen mensen met een verstandelijke beperking. Het centrum voorziet ook in dagondersteuning van een vijftiental mensen in het dagcentrum Horizon. Sinds tien jaar maakt het centrum deel uit van de Broeders van Liefde. Daarvoor zat Cirkant bij de Zusters van Liefde uit Kortemark onderdak.
...

Het zijn de mensen van het OC Cirkant in Aartrijke die het idee van een buurtbar hebben uitgewerkt. In het orthoagogisch centrum Cirkant verblijven een 130 volwassen mensen met een verstandelijke beperking. Het centrum voorziet ook in dagondersteuning van een vijftiental mensen in het dagcentrum Horizon. Sinds tien jaar maakt het centrum deel uit van de Broeders van Liefde. Daarvoor zat Cirkant bij de Zusters van Liefde uit Kortemark onderdak."Ons idee voor een buurtbar hebben we uit Limburg gehaald", vertelt Audry Sanders van Cirkant. "In Beringen trekt een mevrouw met een caravan naar wijken en pleinen om mensen bij mekaar te brengen. Daar zijn ze al vertrouwd met dat caravannetje. Toen wij daarover lazen, dachten we meteen dat dit ook voor onze mensen een heel interessant project zou kunnen worden."Het centrum vond een tweedehandse caravan. Bewoners en begeleiders hebben de caravan aangepakt: volledig gestript en dan weer gezellig, knus en leuk aangekleed. "Onze bewoners zijn mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Sommigen hebben ook motorische of sensorische beperkingen. Maar ze zijn heel sociaal en enthousiast om projecten uit te werken. Vroeger bleven de deuren van zo'n instituut wel eens dicht en speelde het leven zich af achter de muren. Maar nu wonen en werken wij in een heel open cultuur," legt Audry uit. "Een project als dat van Buurtbar past daar volledig in."Oorspronkelijk was het plan om in april met de gepimpte caravan naar vereenzaamde wijken in Zedelgem te trekken. Het centrum werkt daarvoor samen met het gemeentebestuur. "De gemeente heeft een kwetsbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In dat onderzoek gaven heel wat mensen aan dat ze zich eenzaam voelen en sociaal contact missen. En het is naar die buurten en wijken dat we met de buurtbar willen trekken. Onze bewoners gaan die mensen uitnodigen om eens buiten te komen, om bij ons een koffie te drinken of een stukje taart te eten en op die manier doorbreken we hun isolement. Ze ontmoeten andere mensen uit de omgeving, leren mekaar kennen.""Maar ook voor onze bewoners is zo'n project buiten het centrum heel belangrijk. Daar houden ze van en daarin kunnen ze zich uitleven. We plannen dat alles vrij informeel verloopt, als mensen niet op de uitnodiging ingaan wordt ook niet aangedrongen. Maar we vermoeden dat, precies door het informele karakter en de laagdrempelige toegang, de meeste mensen enthousiast zullen deelnemen. Wij zijn ervan overtuigd dat we op die manier net die mensen naar buiten weten te brengen die uit zichzelf niet naar het dienstencentrum of naar verenigingen zouden gaan. Maar wij kunnen hen dan wel informeren over het aanbod van het dienstencentrum bijvoorbeeld. Op die manier is het voor iedereen - voor onze bewoners, voor de buurtbewoners én voor de gemeente Zedelgem - een winsituatie."Natuurlijk kunnen niet alle bewoners van ons centrum mee met de caravan. "Maar om iedereen erbij te betrekken, gaan de bewoners voor wie het onmogelijk is om mee op stap te gaan, taarten bakken. Zodat ze ook deel uitmaken van dat project", legt Audry Sanders uit.De caravan stond klaar, het enthousiasme van de bewoners en van de medewerkers van Cirkant liet er geen twijfel over of het al of niet zou lukken... maar dan sloeg het virus toe. "We wisten meteen dat we het project niet zouden kunnen starten in april, we hoopten dat het ons in september wel zou lukken. Maar de gezien de huidige stand van de coronacrisis en de beperkende maatregelen die gelden, hebben we beslist om het hele project naar volgend voorjaar te verplaatsen," legt Audry uit.Om zo'n caravan, ook al is hij tweedehands, te kopen en aan te pakken waren extra middelen nodig. "Die hebben we gezocht via sponsoring. Onze budgetten zijn niet berekend op dat soort activiteiten," legt Audry uit. Meer info: www.occirkant.be