NVA Plus voert actie tegen uitkijktoren in Dadipark

Maandagavond was er protest tegen de uitkijktoren op site Dadipark. © Jan Stragier
Redactie KW

De oppositiepartij NVA Plus voerde maandagavond aan GC Den Ommeganck tijdens het inspraakmoment een actie tegen de volgens hen peperdure uitkijktoren op de gronden van het gewezen Dadipark in Dadizele. “Dit om ons ongenoegen te uiten”, zegt Gert-Jan Hovaere. “Er zijn andere noden en prioriteiten op korte termijn. Het investeringsbudget wordt geraamd op 500.000 euro met daarnaast nog bijkomende ontwerpkosten per voorstel.”

De provincie komt met een subsidie van 200.000 euro over de brug. De uitkijktoren kadert in Horizon 2025, een initiatief van de provincie en het autonoom provinciebedrijf Westtoer. Die willen tegen 2025 twintig gratis uitkijkpunten bouwen langs het fietsnetwerk. Het gaat zowel om nieuwe uitkijkpunten als om de ontsluiting van bestaande gebouwen met een mooi uitzicht over het landschap. De kerktoren in het naburige Zonnebeke is daar een voorbeeld van. Ook het Belfort in Menen. Bezoekers kunnen het digitaal en op veel ruimere tijdstippen bezoeken

Prestigeproject

“Laat ons duidelijk zijn : we zijn vóór de spoedige ontwikkeling van het Dadipark, in weerwil van wat de burgemeester gratuit rondstrooit. Waterbeheer en de kern van Dadizele vrijwaren van wateroverlast is voor ons de prioriteit. Dit moet de basis zijn van de ontwikkeling van de site Dadipark. De feitelijke uitwerking van het Dadipark is echter nog in ontwerpfase en nu zou er al beslist moeten worden over het ontwerp en de realisatie van een uitkijktoren ? Dit is een puur prestigeproject, één jaar voor de verkiezingen.”

“Deze meerderheid kondigde bij hun aantreden met grote trom aan om het bestuur van de communicatie en inspraak te worden. Niets is minder waar gebleken. Ook in dit dossier loopt het fout. Op Facebook werden de inwoners vorige week woensdag op de hoogte gebracht van deze info avond. Er zijn meerdere tools zoals de infokrant Mee In Mwoslé of het digitaal infobord om de inwoners te bereiken. Maar al deze communicatietools werden bewust genegeerd om één vraag te ontlopen : wil de bevolking wel zo’n toren ? Men kan de reacties die mensen uiten op sociale media wel weglachen, maar ze zijn er. En het zijn er veel.”

Te weinig meerwaarde

“Dit is logisch want er is duidelijk te weinig meerwaarde voor de inwoners. Het ontbreekt het schepencollege immers aan een totaalvisie vanuit toeristisch-

recreatief, cultuurhistorisch en natuur-educatief oogpunt. Dit zou nochtans het startpunt moeten zijn, alvorens je ontwerpers inschakelt. Waarom investeren we in dergelijk project, voor wie creëren we een aanbod ?”

Is het toevoegen van dergelijke constructie aan ons al uitgebreide patrimonium te verantwoorden ? En wat met de terugkerende onderhoudskosten, de veiligheid en de mogelijke overlast ? Onze gemeente heeft nu andere, grotere prioriteiten.

Investeer dit budget in het broodnodige groenonderhoud, of een publiek toegankelijke speel- en picknickzone. Laat de burger zelf kiezen hoe dit budget te investeren in het Dadipark.”

Bestek goedgekeurd

Als het echt om een waardevolle uitkijkpost gaat waarmee we ook op provinciaal vlak meerwaarde te bieden hebben, zijn er heel wat betere opties in onze mooie gemeente. Waarom werden deze pistes niet grondig onderzocht en onderling vergeleken?

Op de gemeenteraad van begin maart werd het bestek voor de uitkijktoren na een lange discussie goedgekeurd. Tijdens de goedkeuring van het bestek stemden PRO en N-VA tegen, Groep a onthield zich. In november 2021 was er op de gemeenteraad voor het eerst sprake over de plaatsing van een uitkijktoren.

Nog dit. Met wat de burgemeester volgens NVA Plus rondstrooit is een post van hem op de sociale media Facebook tijdens een vergadering vrijdag in het oud gemeentehuis van Dadizele. Daarin lezen we : ‘De oppositiepartijen mogen dan wel TEGEN het project Dadipark zijn, wij werken alweer verder aan de maatregelen om onze inwoners te proberen vrijwaren van overstromingen. Vandaag aan tafel voor het Riviercontract Heulebeek.’

(Erik De Block)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier