"Jaarlijks maken we een planning op om enerzijds de structurele speelruimte te renoveren en anderzijds nieuwe speelruimte aan te leggen", aldus schepen van Jeugd, Dirk Lievens. "Ook de speelpleinwerking en het onderhoud van bestaande speeltoestellen zitten hierin vervat. In 2019 telde onze stad maar liefst 66 speelpleinen." Dit jaar kwamen er in de Beverse Beatrijsstraat, op het Rumbeekse Hoendererf en de Klaproosstraat op Krottegem met daarnaast de tijdelijke spee...

"Jaarlijks maken we een planning op om enerzijds de structurele speelruimte te renoveren en anderzijds nieuwe speelruimte aan te leggen", aldus schepen van Jeugd, Dirk Lievens. "Ook de speelpleinwerking en het onderhoud van bestaande speeltoestellen zitten hierin vervat. In 2019 telde onze stad maar liefst 66 speelpleinen." Dit jaar kwamen er in de Beverse Beatrijsstraat, op het Rumbeekse Hoendererf en de Klaproosstraat op Krottegem met daarnaast de tijdelijke speeltoestellen die onlangs geplaatst werden op de hoek van de Mandellaan en de Ardooisesteenweg nog eens vier bij. Deze zones moeten vlot bereikbaar zijn, veilig en groen. Vooral bij De Mandelprojecten willen we zulke publieke speelpleinen stimuleren. Samen wordt bekeken hoe we op hun andere sites extra aandacht kunnen hebben voor speelaanbod. Ook bij private verkavelingen wordt al in ontwerpfase met de Stad in overleg gegaan om speelelementen te integreren.""De Krottegemse site van de voormalige textielfabriek Dumont-Wyckhuyse was tot voor kort een vuile hoek", zegt schepen van Natuur en Bos, Michèle Hostekint. "Dat stuk behoort deels tot Bouwmaatschappij De Mandel en deels tot een private ontwikkelaar. Opvallend veel buurtkinderen uit deze dichtbevolkte wijk hebben dit tijdelijk aangelegd stukje recreatieve zone al gevonden. Dat bewijst dat er echt wel nood aan is en zorgt ervoor dat Krottegem nu zeven publieke speelzones telt. Naast het groenareaal met bestaande bomen en struiken creëerden we met minimale ingrepen extra groen door de bestaande natuur selectief te maaien. In september worden de borders nog ingezaaid met wilde bloemen en kruidachtigen. Het is vooral ook de bedoeling om vlinders, bijen en andere insecten aan te trekken. Hoogstammig groen is er al door de inbreng van een 8-tal boombakken die werden gerecupereerd van een andere plaats in de stad. In de tweede helft van augustus worden nog 17 extra mobiele boombakken bijgeplaatst. Er is een multifunctionele zone om te kubben en te voetballen. Er staan picknickbanken en er is ruimte voor recreatie. Daarnaast vind je er de nieuwe houten speeltoestellen en een heus zandpakket als valbeveiliging. Kinderen staan helemaal centraal met respect voor de natuur." Binnenkort wordt er trouwens nog een speelpleintje aangelegd in de Bataviawijk en aan het Madeliefjesplein op de Sint-Jozefsparochie.