In overleg met de CRA, de coördinerend en raadgevend arts Karel Pattyn, die aan het WZC verbonden is, werden alle nodige maatregelen genomen. Er is ook nauw contact en overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid....

In overleg met de CRA, de coördinerend en raadgevend arts Karel Pattyn, die aan het WZC verbonden is, werden alle nodige maatregelen genomen. Er is ook nauw contact en overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid. De genomen maatregelen beperken de kans dat het virus zich verder verspreidt. Enkele van die regels: de getroffen bewoners moeten een paar dagen in de kamer blijven, de verzorging gebeurt met wegwerpschorten en er is desinfectie. De familieleden van de zieke bewoners worden telefonisch verwittigd en gevraagd de voorzorgsmaatregelen te respecteren. Ook aan de bezoekers wordt gevraagd om bepaalde richtlijnen (o.a. ontsmetten van de handen) te volgen. Indien mogelijk wordt gevraagd om een bezoek aan het WZC uit te stellen naar een later tijdstip. De situatie wordt binnen het WZC op de voet gevolgd en volgens burgemeester Jan de Keyser is de situatie onder controle en wordt er alles aan gedaan om verder besmettingen te voorkomen. Twee jaar werden in dezelfde periode in het RVT Ter Luchte ook al een 10 tal bewoners besmet met het norovirus. (GST)