In overleg met de CRA, de coördinerend en raadgevend arts Karel Pattyn, die aan het WZC verbonden is, werden alle nodige maatregelen genomen. Er is ook nauw contact en overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid....