Norbert Vanhove woont sinds 1972 in Sint-Andries, toen er nog geen sprake was van een Olympiastadion. De gewezen administrateur-generaal van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) West-Vlaanderen lag aan de wieg van zeven bedrijvencentra. Hij pleitte 20 jaar geleden voor een hoofdkwartierenzone in de Chartreuse in Sint-Michiels, waar indertijd ook plannen gesmeed werden voor een nieuw Clubstadion.
...

Norbert Vanhove woont sinds 1972 in Sint-Andries, toen er nog geen sprake was van een Olympiastadion. De gewezen administrateur-generaal van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) West-Vlaanderen lag aan de wieg van zeven bedrijvencentra. Hij pleitte 20 jaar geleden voor een hoofdkwartierenzone in de Chartreuse in Sint-Michiels, waar indertijd ook plannen gesmeed werden voor een nieuw Clubstadion.Anno 2020 blijft Nobert Vanhove voorstander van een nieuw voetbalstadion langs de Blankenbergse Steenweg of de E40. "In een woonbuurt veroorzaakt dit te veel hinder. Toen Olympia in de jaren zeventig gebouwd werd, was dat voetbalstadion omgeven door weiden", zegt de buurtbewoner die ook jarenlang bestuurder van Cercle Brugge was. Hij heeft een manifest opgesteld met tien redenen waarom volgens hem een nieuw en groter stadion op de Jan Breydel-site geen goed idee is."Nu zou zelfs het huidige stadion op deze plaats niet meer mogelijk zijn. Het grootste probleem is de mobiliteit. Buren zeggen mij dat vrienden niet meer opdagen als Club speelt en dat ze door de files niet bij hun woningen geraken", stelt Vanhove. "Een stadion met 40.000 zitjes betekent dat er zeker 5.000 extra auto's naar Sint-Andries en Sint-Michiels zullen rijden. Het verkeer zal sowieso nog meer vast zitten. Ik hou mijn hart vast als er dan iets gebeurt en de brandweer of een ziekenwagen klem raken.""Een parking van 12 hectare op Jan Breydel is fout en niet conform de bouwvoorschriften. Ik sprak ooit met de burgemeester van Le Touquet in Frankrijk, die bij het strand een grote parking realiseerde. Hij noemde dat de grootste stommiteit in zijn leven. Het verkeer zat er altijd muurvast". "Ook het invoeren van randparkings en een blauwe zone in Sint-Andries is geen oplossing. Zo verleg je enkel het probleem", denkt Vanhove. "Supporters moeten naar het stadion geraken. Die wandelen liever een half uur te voet dan dat ze een pendelbusje nemen. En wie zal die busjes betalen? Brugge stelt nu randparkings op de Blauwe Toren en zelfs bij CNH in Zedelgem voor. Op zaterdagnamiddag staat die parking van dat winkelcentrum toch vol shoppers? En welke bedrijfsleider zal voetbalsupporters laten parkeren bij zijn fabriek? Dat zal voor veiligheidsproblemen zorgen! Bij CNH werken ze ook in het weekend, in ploegen."Ook van de spreiding van de supporters in timeslots maakt Norbert Vanhove brandhout. "De meeste supporters kunnen het zich niet permitteren om drie uur voor de wedstrijd al naar Jan Breydel te komen. En spreek mij niet over het openbaar vervoer. Club heeft veel supporters uit West- en Oost-Vlaanderen. Wie bijvoorbeeld vanuit Poperinge met de trein en de bus naar Brugge wil, heeft een halve dag nodig.""In feite wordt op deze site van 12 hectare dure bouwgrond voor 300 woningen verkwanseld aan een parking die dertig keer per jaar zal gebruikt worden. Op papier oogt het park heel mooi, maar dat is bloemetjes verkopen. Tegen dat die bomen volgroeid zijn, ben ik al lang overleden. Als er auto's moeten oprijden, zullen de wegen in het park verhard moeten worden. Ik vind het overigens ongepast dat burgemeester Dirk De fauw aanwezig was op de voorlichtingsvergadering."Norbert Vanhove is een van de laatste, nog levende getuigen, die aanwezig was toen Club en Cercle in 1985-87 op eigen kosten de loges bouwden in het stadion. "Bij de ondertekening van het compromis gaf burgemeester Frank Van Acker de garantie dat beide ploegen 'voor eeuwig' mochten blijven voetballen in die stedelijke infrastructuur. Maar nu worden Club en Cercle ongelijk behandeld: Club krijgt een gebruiksrecht van 105 miljoen euro voor dure bouwgrond, terwijl Cercle een onzeker gebruiksrecht van 75.000 euro voor goedkope landbouwgrond langs de Blankenbergse Steenweg wacht."Samen met andere bewoners wil Nobert Vanhove juridische stappen ondernemen tegen de plannen voor een groter Clubstadion. Dat hij al door Clubfans bedreigd werd, houdt hem niet tegen. "Dit wordt een tweede Uplace. Ik dacht dat Bart Verhaeghe zijn les geleerd had. We gaan in beroep tegen de omgevingsvergunning, zodra die verleend is. Indien nodig, trekken we zelfs naar de Raad van State."Deze week is de actiegroep Leefbaar Sint-Andries gestart met een crowdfundingactie. De initiatiefnemers hebben 5.000 flyers verspreid en hopen tegen november 25.000 euro in te zamelen om een advocaat en juridische procedures tegen een nieuw Clubstadion te financieren.Dit protest komt op het moment dat Club aan het Vlaams Departement Omgeving een voorlopig milieu-effectenrapport voorgelegd heeft. In dat ontwerp is sprake van 3.600 parkeerplaatsen aan het stadion, maar ook van zeven randparkings voor 5.855 auto's. Van daaruit moeten 65 à 110 shuttlebussen de supporters naar haltes brengen aan het Provinciaal Archief, in de Leopold III-laan en in de Doornstraat. Club wil gebruik maken van de parkings 't Zand en Station, maar ook van parkeerplaatsen in de Koestraat en Ten Briele, aan het Waggelwater en De Blauwe Toren. Club heeft ook een akkoord voor de parking van het Zedelgemse bedrijf CNH."Toen het Clubdossier in de Blankenbergse Steenweg geblokkeerd bleef, deed Cercle mij het voorstel om Club op Jan Breydel te laten spelen en voor Cercle een andere locatie te zoeken", zegt burgemeester Dirk De fauw, die niet begrijpt dat de gewezen Cerclebestuurder zo ageert tegen het nieuwe stadion. "De volledige gemeenteraad heeft hiermee ingestemd en er is door Club stevig doorgewerkt. De plannen omvatten een mooi stadion met veel minder geluids- en lichthinder en een parking binnen het stadion in een groene omgeving. Er is een mobiliteitsplan met parkings op afstand en shuttlebussen. De stad plant een blauwe zone in de buurt, met beperking van de parkeertijd tot 1 uur, zodat voetbalfans er niet meer kunnen parkeren. Club moet nu waar mogelijk tegemoet komen aan de wensen de buren. Een berm aan de achtertuinen van de Lange Molenstraat /Doornstraat is realiseerbaar. Dat buren willen procederen, is hun goed recht. Alleen hoop ik dat het dossier daardoor geen vertraging oploopt, zodat Club én Cercle nog jaren moeten spelen op Jan Breydel zonder begeleidende maatregelen voor de buurt."Wat denken ze bij Club Brugge van het verzet van Norbert Vanhove? Woordvoerder Kirsten Willem benadrukt dat de club grote aandacht heeft voor omgeving en mobiliteit. Hij wijst er ook op dat ze de buurt nauw betrekken bij het hele stadionproces. "Er zijn al twee infovergaderingen met de bewoners georganiseerd. De buurt werd er als eerste geïnformeerd en kon feedback geven, waarmee we ook aan de slag gingen. Er is het Club Stadion Loket waar buurtbewoners fysiek langs konden komen en er is een e-mailadres waar alle vragen kunnen worden bezorgd."Ives Boone van de FC Bruges Taskforce, Clubfans die zich actief inzetten voor een nieuw stadion, hekelt ondertussen de actie van Leefbaar Sint-Andries. "Toen Club zijn plannen voorstelde, werd al uitgelegd hoe Club en stad Brugge samen het overlast- en mobiliteitsvraagstuk willen oplossen: door het verplicht afleiden van supporters naar randparkings en een parkeerverbod tijdens wedstrijddagen. Voetballen op Jan Breydel zal beperkt zijn tot de 30 matchdagen van Club. Cercle en de jeugdploegen verhuizen naar andere locaties. Olympia wordt hertekend in een park met veel groen.""Groot is de verbijstering bij de Clubfans en veel bewoners uit Sint-Andries die Club-minded zijn dat een groepje buurtbewoners een crowdfunding startte om juridische stappen te ondernemen. In eerste instantie heerste er vanuit de buurt een terechte bezorgdheid voor overlast en verkeersdrukte. Club heeft samen met de stadsdiensten veel energie gestoken in die problematiek en heeft een sluitend plan klaar. Dit wordt een win-win situatie voor de buurt én voor Club. Blijkbaar kan er in Vlaanderen niks meer worden ondernomen zonder tegenstand. De verzuring en het 'not in my backyard' fenomeen vieren hoogtij. Deze mensen gaan zelfs zo ver gaan dat ze op supportersforums van rivaliserende ploegen geld ronselen!"