De voorzitter van de Noord-Zuidraad, Roland Duyck, haalt opgelucht adem. Met de samenstelling van de vernieuwde adviesraad kwamen enkele jonge mensen de ploeg versterken. "We moeten die mensen even de tijd geven om zich in te werken en in samenspraak kijken wat er kan worden verbeterd. Ik wil graag de coach zijn van dergelijke ploeg", zegt hij.
...

De voorzitter van de Noord-Zuidraad, Roland Duyck, haalt opgelucht adem. Met de samenstelling van de vernieuwde adviesraad kwamen enkele jonge mensen de ploeg versterken. "We moeten die mensen even de tijd geven om zich in te werken en in samenspraak kijken wat er kan worden verbeterd. Ik wil graag de coach zijn van dergelijke ploeg", zegt hij.Een van de zaken waarmee de raad bezig is, is het verdelen van ontwikkelingsgeld aan goede doelen waarbij Zwevegemnaars betrokken zijn. "Vorig jaar verdeelden we 28.750 euro onder 19 projecten in 15 landen. We konden evenwel vier aanvragen niet uitvoeren wegens niet conform met onze statuten. Vanaf dit jaar zullen we de projecten die van hieruit steun van de gemeente krijgen zonder ter plaatse iemand te hebben, met een gewijzigd principe van toelage behandelen. We zullen hen vragen om meer naar buiten te treden en te berichten over hun werking. Zo willen we hen meer motiveren maar ook de bevolking beter informeren."Naast de toelage van de gemeente, die ongewijzigd blijft, worden ook acties georganiseerd. Zo bracht het mosselsouper vorig jaar 4.700 euro op voor het project van de Uro-bevolking in Bolivia en haalden de acties voor 11.11.11 in Zwevegem een goede 12.000 euro op."Een actiepunt dat de Noord-Zuidraad zeker wil aanpakken de komende maanden, is dat van de fairtradegemeente. "Geruchten deden de ronde dat Zwevegem de titel van fairtradegemeente kwijt was. Daar was niets van aan. De vorige werkgroep was door omstandigheden tot een minimum herleid en het wegvallen van de Wereldwinkel in Zwevegem dwarsboomde onze plannen. Met de vernieuwde werkgroep doen we er alles aan om het vertrouwen te herstellen. Er is al een brief uitgestuurd naar alle handelaars van de gemeente om te peilen naar hun houding tegenover fair trade. Verder zijn we speciale acties aan het bekijken om na te gaan hoe we meer mensen kunnen betrekken bij het verspreiden van de fairtradefilosofie", aldus Roland Duyck.Verder heeft de raad de medewerking beloofd aan een internationaal uitwisselingsproject. Het dossier werd ter goedkeuring ingediend bij het Wereldhuis in Roeselare. "Centraal staat kinderparticipatie. Hiervoor werd aansluiting gevonden met de kindergemeenteraad die nauw samenwerkt met de scholen en begeleid wordt door de jeugddienst. Nu moet een onafhankelijke jury zich uitspreken en indien positief zal het echte werk pas beginnen."Als eerste activiteit van dit jaar hebben we het mosselsouper op zondag 16 februari. De opbrengst gaat naar de uitbouw van zorgpunten in Kinshasa.Schepen Eliane Spincemaille kon de komst van een nieuwe medewerker aankondigen die de belangen van de Noord-Zuidraad zal behartigen op het gemeentehuis. Voortaan zal Griet Vandeburie, die al een tijdje lid was van de adviesraad, als nieuwe medewerker bij de dienst samenleving werken. Ze volgt er Marijke Orins op die nu clusterverantwoordelijke geworden is. (GJZ)