Namens de Noord-Zuidraad overhandigde ze een memorandum over de werking in Oostkamp. "Omdat we de dynamiek van het huidige bestuur willen bestendigen, willen we ook de nieuwe verkozenen aanmoedigen om hun beleidsnota hierop af te stemmen", vertelt ze over het doel van de actie.
...