Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende is het centrale meldpunt voor incidenten op zee, zoals schepen in nood, ongevallen en olieverontreiniging of recreanten in problemen. Als er een melding binnenkomt, schakelt het MRCC de nodige hulpdiensten in. Er is een pool van om en bij ...

Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende is het centrale meldpunt voor incidenten op zee, zoals schepen in nood, ongevallen en olieverontreiniging of recreanten in problemen. Als er een melding binnenkomt, schakelt het MRCC de nodige hulpdiensten in. Er is een pool van om en bij de 15 medewerkers, maar in de nacht van maandag op dinsdag dreigde er door een samenloop van omstandigheden niemand te zijn. Dat had onder meer te maken met vakanties en langdurig zieken."Op het allerlaatste moment werd toch iemand gevonden", zegt Eva Descamps van Scheepvaartbegeleiding, de Vlaamse overheidsdienst waar het MRCC toe behoort. "Normaal moeten er twee mensen zijn. Maar hadden we niemand gevonden, dan zou een noodprocedure in werking zijn getreden. Dan zijn de noodnummers doorgeschakeld naar iemand die de werking van het MRCC heel goed kent en onmiddellijk kan ingrijpen. Alle hulpdiensten en de gouverneur worden dan ook ingelicht over die situatie.""Er is nooit enig gevaar geweest op zee", beklemtoont Eva Descamps. "Het MRCC heeft ook geen structureel personeelstekort. Maar er komt vandaag (dinsdag) wel overleg met de vakbonden om tot een structurele oplossing te komen, waardoor de situatie van maandagavond niet meer kan voorvallen."(HH)Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) te hebben, bij ons staat het in Oostende. Het MRCC is hét centrale meldpunt voor alle incidenten op zee, zoals schepen in nood, ongevallen en olieverontreiniging, maar ook recreanten in de problemen.