Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende is het centrale meldpunt voor incidenten op zee, zoals schepen in nood, ongevallen en olieverontreiniging of recreanten in problemen. Als er een melding binnenkomt, schakelt het MRCC de nodige hulpdiensten in. Er is een pool van om en bij ...