"Deze zomer is het drie jaar geleden dat Roeselare door deze plannen werd opgeschrikt", zegt Deniza Miftari van Groen. "Terecht waren de vele opmerkingen van milieu- & natuurverenigingen en verontwaardigde burgers dat dit daar helemaal niet hoorde. I...