De gemeente laat dan weer weten dat er genoeg beschermingsmateriaal aanwezig is. Er zijn op maskers, brillen, face shields, schorten, handschoenen en ook handalcohol is voldoende aanwezig.
...

De gemeente laat dan weer weten dat er genoeg beschermingsmateriaal aanwezig is. Er zijn op maskers, brillen, face shields, schorten, handschoenen en ook handalcohol is voldoende aanwezig.Vlaanderen wil een aantal woonzorgcentra volledig testen op het coronavirus. Het woonzorgcentrum Sint-Medard is daar niet bij, en zal dus deze week nog geen testmateriaal ontvangen. In de selectie kiest Vlaanderen eerst de woonzorgcentra uit die te kampen hebben met een hoger aandeel bewoners en/of zorgpersoneel met COVID-19-ziekteklachten.In het WZC Sint-Medard worden ondertussen de strikte maatregelen door de overheid opgelegd opgevolgd. Zo staat sedert donderdag een tent in de tuin van het woonzorgcentrum en is de cafetaria anders ingericht. Op die manier is men daar voorbereid op de cohortzorg. Concreet houdt cohortzorg in dat (mogelijk) besmette bewoners worden gescheiden van de niet-(mogelijk) besmette bewoners, door ze apart te verzorgen. Het zorgpersoneel wordt niet uitgewisseld tussen (mogelijk) besmette en niet-besmette bewoners. Een vaste groep zorgpersoneel (aparte equipe) verzorgt de (mogelijk) besmette bewoners.Op basis van die richtlijn wordt de cafetaria omgevormd tot een cohortafdeling. Het gaat momenteel dus enkel om voorbereidingen om klaar te staan bij een eventuele uitbraak van het virus bij onze bewoners. "Omdat we in dat geval de ruimte van de cafetaria niet meer kunnen gebruiken voor de wissels van de bewoners, hebben we in de tuin alvast ook een tent geplaatst waar we dan terecht kunnen voor die uitwisseling van goederen en was met de families. We hopen oprecht dat al onze voorbereidingen nutteloos zijn en dat we geen cohortzorg moeten starten."(MD/foto EF)