Het aantal besmettingen in de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk (OCMW) blijft stabiel. Het percentage besmettingen bij bewoners en medewerkers, over alle instellingen heen, zit onder de 3%. In de Covid-afdeling van Sint-Jozef aan de Condédreef verblijven nu 22 bewoners, Op één bewoner na allemaal zonder ziektesymptomen, waaronder enkele mensen overgebracht van AZ Groeninge. Die bewoners worden regelmatig get...

Het aantal besmettingen in de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk (OCMW) blijft stabiel. Het percentage besmettingen bij bewoners en medewerkers, over alle instellingen heen, zit onder de 3%. In de Covid-afdeling van Sint-Jozef aan de Condédreef verblijven nu 22 bewoners, Op één bewoner na allemaal zonder ziektesymptomen, waaronder enkele mensen overgebracht van AZ Groeninge. Die bewoners worden regelmatig getest en van zodra ze niet langer besmet zijn, kunnen ze weer naar hun vertrouwde kamer of studio.Vier instellingen zijn coronavrij: Biezenheem (Bissegem), De Weister (Aalbeke), Ter Melle (Heule) en De Zon (Bellegem). "Maar we blijven voorzichtig om nieuwe besmettingen onder onze kwetsbare bewoners zoveel mogelijk te vermijden, zeker nu de coronamaatregelen stapsgewijs versoepelen en het nog afwachten is hoe de algemene besmettingsgraad onder de bevolking evolueert. Daarom laten we voorlopig nog geen externen (zoals kappers, pedicures en kinesisten) toe in de woonzorgcentra. En dit vermoedelijk tot 8 juni.""De huisartsen laten we toe op afroep. Bezoek van familie binnen het woonzorgcentrum blijft vooralsnog uitgesloten. Er zijn immers ook steeds meer aanwijzigingen dat langdurig contact binnenskamers een verhoogd risico van besmetting inhoudt. De bezoekersfaciliteiten buiten het woonzorgcentrum worden daarom maximaal uitgebouwd. Van bij het begin van de lockdown van de woonzorgcentra, hebben we raam- en terrasbezoeken mogelijk gemaakt. Intussen zijn er drie babbelbussen in gebruik, in de woonzorgcentra van Ter Melle, De Weister en De Zon."In de tuinen van Sint-Jozef en Biezenheem en bij Ter Melle zijn dan weer bezoekerstenten opgesteld. In totaal gaat het om negen opstellingen van telkens twee tenten (één voor bewoners, één voor bezoekers). Dat alles betekent dat naast de raam- en terrasbezoeken er een bijkomende bezoekerscapaciteit is van ongeveer 140 bezoeken per dag. "Die raken gemakkelijk gevuld en het betekent dat op vier dagen tijd alle bewoners via bus of tent een bezoek kunnen ontvangen."(Annelies Nollet)