Het was de Groen-fractie die tijdens de jongste gemeenteraad melding maakte dat Veldegemnaars recent ook buiten Zedelgem naar een nieuwe huisarts op zoek zijn. Schepen van Gezondheid Ellen Goes vernam alsnog geen klachten, maar plant beslist contact op te nemen met de lokale huisartsenkring om na te gaan waar het probleem zich voordoet in het kader van de continuïteit van de eerstelijnshulpverlening op ons grondgebied. Dat er voor het ogenblik een tekort heerst, bevestigt dokter op rust en voorzitter van Artsenkring Houtland Luc Willaert.
...

Het was de Groen-fractie die tijdens de jongste gemeenteraad melding maakte dat Veldegemnaars recent ook buiten Zedelgem naar een nieuwe huisarts op zoek zijn. Schepen van Gezondheid Ellen Goes vernam alsnog geen klachten, maar plant beslist contact op te nemen met de lokale huisartsenkring om na te gaan waar het probleem zich voordoet in het kader van de continuïteit van de eerstelijnshulpverlening op ons grondgebied. Dat er voor het ogenblik een tekort heerst, bevestigt dokter op rust en voorzitter van Artsenkring Houtland Luc Willaert. Voor de vuist weg noemt hij minstens vier huisartsen die, verspreid over twee goeddraaiende praktijken in Veldegem en de wijk De Leeuw, in zowat een half jaar tijd hun praktijk stopzetten. Om voldoende alle patiënten te kunnen blijven behandelen, nemen de actieve dokters niet altijd meer nieuwe inwoners erbij. Begin dit jaar telde Zedelgem 21 huisartsen, en twee huisartsen in opleiding. Een cijfer dat hij op langere termijn evenwel in evenwicht ziet. Het is de Vlaamse overheid bekend waar er geografisch tekorten kunnen opduiken. Jaarlijks verschaffen huisartsen per regio actuele gegevens over leeftijden, wie er ingeschreven is, hoeveel er in opleiding zijn... Opdat mogelijk huisartsarme zones in kaart kunnen gebracht worden. Bovendien werden tot voor kort artsen die zich in een bepaalde gemeente wilden vestigen, gestimuleerd met premies. "Wat zich nu in Zedelgem voordoet, is ook elders aan de hand. Zo zijn er ook in Koekelare recent twee artsen gestopt en is er één uitgevallen wegens ziekte. Jonge huisartsen vestigen zich in een bepaalde gemeente of stad bijvoorbeeld wegens de mate waarin een wachtdienst georganiseerd is, om in een groepspraktijk te stappen, of ook wel voor de mentaliteit van een dorp of stad. Maar ook de toegenomen administratie, en uiteraard ook extra werkdruk door onder meer het coronavirus, zijn redenen die meespelen."Het drukken van het kostenplaatje en de gedeelde omkadering zorgt er voor dat huisartsen meer en meer de voorkeur geven aan groepspraktijken. Elke arts van de praktijk kan het medisch dossier van hun patiënten inkijken. Dat is een evolutie die vruchten afwerpt. Oud-huisarts in Kortemark Luc Willaert vergelijkt het vak met toen hij in zijn jonge jaren startte. "Ook vrouwelijke artsen kiezen nu voor een voldoende kwalitatief leven na de uren. Ik was destijds meer solist, met spreekuren die tot laat in de avonden liepen en ook nog eens vele huisbezoeken. Toch heb ik niet geklaagd. Je werkt immers thuis, staat niet in de file en het is uitgesproken sociaal werk voor toch een aanzienlijk inkomen", vertelt hij met de glimlach. "Er schrijven zich meer studenten geneeskunde in, maar ze zouden ook meer voor de specialisatie huisarts moeten opteren. Ik zou zo weer voor dit nobel beroep kiezen. Lovenswaardig als je ziet hoe de huisartsen samen met vrijwilligers en de gemeentebesturen, bevlogen en creatief de coronacrisis lokaal aanpakten."Bij groepspraktijk De Akkerhoorn in de Sint-Laurentiusstraat krijgen oprichters Eline Sinnaeve en Lloyd Remaut er vanaf oktober alvast een derde collega-dokter bij, Laude Vanden Bussche. En met Lisa Vander Stichele start er weldra nog een tweede nieuwe huisarts op Zedelgems grondgebied. Geen overbodige luxe, zo blijkt. "De voorbije jaren was Zedelgem sowieso al een huisartsarm gebied", aldus Eline Sinnaeve. "Maar omdat er het voorbije half jaar vijf collega's met pensioen gingen, was de toestroom van nieuwe patiënten voor de resterende huisartsen wel erg uitdagend. Vergeet daarbij ook niet de nieuwe uitdagingen die gepaard gingen met de corona-epidemie, zoals het werken op afspraak, de vele telefonische consultaties, de triage... Vanuit de huisartsenkring Groot-Zedelgem werd vorig jaar al een oproep gelanceerd om nieuwe huisartsen aan te trekken, maar dat leverde weinig resultaat op. Samen met het overkoepelende HABO-bestuur, dat instaat voor de hele regio rond Brugge, zullen we hier in de toekomst nog meer aandacht voor hebben. We zijn alvast verheugd dat er straks twee Zedelgemse dokters bijkomen, dat spreekt voor zich."(HV/AD)