De leegstand van handelspanden in Nieuwpoort mag dan met vier procent een stuk onder het Vlaams gemiddelde liggen, het stadsbestuur wil in haar komend beleidsplan 2020-2025 de nodige maatregelen voorzien om vooral in het stadscentrum de handel en wandel aan te zwengelen.
...

De leegstand van handelspanden in Nieuwpoort mag dan met vier procent een stuk onder het Vlaams gemiddelde liggen, het stadsbestuur wil in haar komend beleidsplan 2020-2025 de nodige maatregelen voorzien om vooral in het stadscentrum de handel en wandel aan te zwengelen. Met het aantrekken van Mike Sarrazijn als deskundige voor de lokale economie is er niet alleen een rechtstreekse go-between tussen handelaars en stadsbestuur gekomen, ook de Lokaal Economische Raad (LER) kreeg een nieuwe dynamiek. Dat moet het handelsgebeuren in Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad nieuwe impulsen geven. "Vooral in het stadscentrum is dat nodig", erkent burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "We hebben de Marktstraat, de belangrijkste handelstraat in het stadscentrum, helemaal getransformeerd tot een prachtige winkelbuurt, maar er is nog werk aan de winkel om er een gezonde mix van handelszaken aan te trekken. Onze stad staat op gastronomisch vlak hoog aangeschreven, maar daar alleen mogen we ons niet op blindstaren. Er is ook nood aan meer detailhandel. De tijden zijn ook veranderd. Vroeger zorgden onder meer de verschillende bankfilialen en het postgebouw ervoor dat heel wat mensen er hoe dan ook naartoe moesten, maar dat is op vandaag toch wel anders. We zijn er wel van overtuigd dat met de komst van het nieuw administratief centrum dat gevoelig zal verbeteren. Het is verder qua invulling van panden heel belangrijk dat de vastgoedsector die ze verkoopt, betrokken wordt in het proces. Positief is wel dat wij met de LER de versnippering van verschillende handelsverenigingen hebben aangepakt en iedereen onder een noemer hebben ondergebracht, en ook de vastgoedsector behoort daartoe. Dat alles zorgt voor een veel betere dialoog en samenwerking", aldus de burgemeester.Het stadsbestuur overweegt tal van maatregelen om die detailhandel aan te trekken. "Dat kan eventueel met premies voor starters, het kwijtschelden van belasting op ontbrekende parkeerplaatsen als er een handelszaak in het pand komt, het organiseren vanuit de stad van acties zoals late night shopping of een leuke eindejaarsactie", gaat Vanden Broucke verder. "Het stadsbestuur zal verder de kaart blijven trekken van de visserij. Dat zit in ons DNA. Hier koppelen we economie aan toerisme en daarom zullen we stappen ondernemen om de toeristen op de vismijnsite nog beter te ontvangen. Het bedrijventerrein aan de Noordvaart wordt tegen 2022 uitgebreid en zal onder meer plaats bieden voor de herlocalisatie van de bedrijven en loodsen die zich momenteel nog bij de vismijn bevinden. Eenmaal die verdwenen zijn, komt er plaats voor een doortrekking van de wandelpromenade. Trouwens, voor het eerst is de landbouw- en visserijsector ook vertegenwoordigd in de LER, en dat kan de samenwerking alleen maar ten goede komen", zegt de burgemeester. Ook in de badplaats worden een aantal pistes onderzocht om het winkelen vlotter te laten verlopen. "Dat gebeurt in samenspraak met het parkeerbedrijf. Wat de verkeerschaos op sommige drukke dagen betreft, zijn ook al maatregelen genomen, maar het stadsbestuur heeft nu zelf uniforme borden ontwikkeld die omleidingen aanduiden. Zo vermijden we een woud van bordjes dat de chaos en de onduidelijkheid alleen maar vergroot. Wat de leegstand op de badplaats betreft: dat valt best mee. We stellen wel een verloop vast, maar leegstaande panden krijgen relatief vlug een nieuwe invulling. Hoge huurprijzen kunnen evenwel een probleem vormen", aldus de burgemeester. (DVL)