De geschiedenis van de huidige grens gaat terug tot diep in de 17de eeuw. "Na de geuzentijd werden onze contreien opgesplitst in de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden.", vertelt Raymond Six van het Geuzenproject. "Rond 1670, onder het bewind van Lodewijk XIV, verlegt Frankrijk zijn grenzen naar de Zuidelijke Nederlanden. Nieuwkerke en Dranouter behoorden tot de casselrij Belle. Westouter bijvoorbeeld behoorde tot de casselrij Cassel en Loker tot die van Veurne. Aan het Moltje op de...