Even traditioneel richtte burgemeester Bart Dochy zich in zijn nieuwjaarstoespraak tot zijn dorpsgenoten om hen de beste wensen en vooral een goede gezondheid toe te wensen voor het nieuwe jaar.
...

Even traditioneel richtte burgemeester Bart Dochy zich in zijn nieuwjaarstoespraak tot zijn dorpsgenoten om hen de beste wensen en vooral een goede gezondheid toe te wensen voor het nieuwe jaar.De burgemeester nam de gelegenheid te baat om het ambitieuze 2020- 2025 meerjarenplan toe te lichten. In de komende vijf jaar wordt in Ledegem voor 25 miljoen euro geïnvesteerd en worden de belastingen verlaagd. Burgemeester Bart Dochy stelde dat door 13 jaar gezond beleid de gemeente tijdens de komende legislatuur extra kan investeren. Ondanks die ruime investeringen, bovenop de reguliere werking, die vastgelegd zijn in 36 actieplannen en 134 acties, kan een belastingverlaging gerealiseerd worden in de aanvullende personenbelasting (vanaf 2021 gaat de aanslagvoet van 8 % naar 7,5 %) en in de algemene belasting op gezinnen en bedrijven. De belasting voor alleenstaanden wordt verlaagd. Die gaat van 85 naar 50 euro. Voor beginnende zelfstandigen en zelfstandigen met een zeer laag inkomen komt er zelfs een vrijstelling. De gemeenteraad wordt heel sterk betrokken bij de uitwerking van hogergenoemde 134 acties door een 6-maandelijkse rapportage.Een modernisering van de gemeentelijke organisatie staat in de steigers. Een doorlichting moet leiden tot een betere organisatie en herschikking van takenpakketten. Dat moet een betere dienstverlening aan de burger garanderen. De digitalisering wordt verder doorgevoerd in de interne processen, waarbij de burger uitgenodigd wordt daaraan te participeren. Op die manier moet meer tijd kunnen vrijgemaakt worden om mensen die niet digitaal kunnen werken beter te begeleiden.(EDH)