Ondanks de bezwaarschriften van meer dan tweehonderd bezorgde buurtbewoners en een negatief advies van Stad Roeselare, omwille van onduidelijkheden en een gebrek aan communicatie, werd op 22 oktober 2019 door de Vlaamse overheid aan Astrid nv een omgevingsvergunning toegekend. Begin augustus werd er al heftig geprotesteerd door omwonenden. Nadat Jo Bilcke, adviseur bij Astrid nv en Patrick Demeulenaere van zone Riho, de noodzaak van dit pr...