Nieuwe zendmast in Beitem blijft voor verhitte discussies zorgen

De buurtbewoners toonden al meerdere keren hun ongenoegen over de geplande zendmast. © (foto JCR)
Redactie KW

Tijdens een nogal bewogen infomoment over het plaatsen van een 42 meter hoge zendmast in de Beitemse Kortewagenstraat, kregen een negentigtal ongeruste omwonenden extra uitleg over de noodzaak van die mast. De hamvraag ‘Waarom in een woonzone?’ werd niet concreet beantwoord.

Ondanks de bezwaarschriften van meer dan tweehonderd bezorgde buurtbewoners en een negatief advies van Stad Roeselare, omwille van onduidelijkheden en een gebrek aan communicatie, werd op 22 oktober 2019 door de Vlaamse overheid aan Astrid nv een omgevingsvergunning toegekend. Begin augustus werd er al heftig geprotesteerd door omwonenden. Nadat Jo Bilcke, adviseur bij Astrid nv en Patrick Demeulenaere van zone Riho, de noodzaak van dit project uit de doeken hadden gedaan, geraakten de gemoederen wat verhit.

“Wat jullie vertellen, wisten de meesten van ons al. Het nationaal communicatienetwerk Astrid is een doodlopend verhaal”, reageerde een misnoegde buurtbewoner. “Binnen enkele jaren wordt er overgeschakeld op het 5G-netwerk en dan zal die mast waarschijnlijk verhuurd worden aan de hoogste bieder.” Jo Bilcke gaf toe dat de technologie inderdaad verder blijft evolueren maar voor zoiets volledig operationeel zal zijn, moet ook de infrastructuur en apparatuur aangepast worden. Dan zijn we terug tien jaar verder.”

Beitem-dorp en de Zilverberg zijn blijkbaar het zwarte gat in het netwerk van antennes dat het dekkingsprobleem van Astrid nv kan oplossen. “Vooral de visuele hinder, de hoogte van die toren en het vernietigen van het landelijke karakter van onze snelgroeiende woonwijk, baart ons zorgen”, klonk het fel.

“Er wonen veel gezinnen met kinderen. De invloed van de straling van zo’n zendmast zal pas binnen twintig jaar duidelijk worden.” Het antwoord, dat de grote hoogte van die pyloon dat stralingsgevaar voor omwonenden juist vermindert, werd weggelachen.

Beroep aantekenen

“Mijn boerenverstand zegt: Als je niet zeker bent van de gezondheidsrisico’s, zet je zoiets zeker niet in een woonzone. Door dat ding wordt de waarde van onze huizen gehalveerd.” Stad Roeselare kan eventueel voor 6 december beroep aantekenen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Buurtbewoners kunnen dit doen voor 20 december. “Als de stad zich niet engageert om in beroep te gaan, nadat ze eerder negatief advies hebben gegeven, zullen wij dit samen doen”, klonk het vastberaden bij verschillende aanwezigen. Schepen Tom Vandekendelaere zal de grieven bespreken op het schepencollege van aanstaande maandag. Wordt vervolgd. (KK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.