Pal naast de Maria's Lindestraat vomen de Ganzenstraat, Kalverstraat en het Hoenderf een nieuwbouwwijk die er op het eerste zicht erg knus en aantrekkelijk uit ziet. Alleen zijn de voetpaden niet overal aangelegd en dat zorgt voor een verloederde situatie, zeggen enkele misnoegde buurtbewoners. "We hebben onze woningen destijds in het volste vertrouwen gekocht", zuchten Inga Selschotter (39) en Marianne Decraene, woordvoerders van de buurt.
...

Pal naast de Maria's Lindestraat vomen de Ganzenstraat, Kalverstraat en het Hoenderf een nieuwbouwwijk die er op het eerste zicht erg knus en aantrekkelijk uit ziet. Alleen zijn de voetpaden niet overal aangelegd en dat zorgt voor een verloederde situatie, zeggen enkele misnoegde buurtbewoners. "We hebben onze woningen destijds in het volste vertrouwen gekocht", zuchten Inga Selschotter (39) en Marianne Decraene, woordvoerders van de buurt. "Maar we wachten nu al meer dan een jaar op de aanleg van de voetpaden en dat zorgt voor de nodige problemen. Het is gevaarlijk lopen in de aarde, het kruid tiert welig en her en der wordt gewoon zwerfvuil achtergelaten. Lege cavaflessen, fotokaders, chocopastapotten... noem maar op. Aangenaam is anders."Inga nam in augustus 2018 contact op met de stad Roeselare om de situatie aan te kaarten. "Via 1788 heb ik de situatie uit de doeken gedaan, maar dat heeft nooit zoden aan de dijk gebracht. Ik heb me ook rechtstreeks naar Imfiro gericht en de zaakvoerder is enkele keren ter plaatse gekomen. Dat waarderen we, maar daarmee is het verhaal niet van de baan."Op 11 april richtte Inga een aangetekend schrijven aan Imfiro. "Een soort noodkreet, want zo kan het niet langer. Alles berust op een aanslepende rechtszaak met de firma die de voetpaden moet aanleggen, maar daar zijn wij als bewoners niet mee geholpen. De zomer komt er aan en het warme weer zal ervoor zorgen dat het onkruid nog zal toenemen. En straks trekken we misschien nog ongedierte aan... Leuk is anders.""Het enige wat we willen, is dat onze straten er netjes bij liggen. Meer niet."Vincent Titeca van Imfiro zit ook zelf verveeld met de kwestie. "Ook wij willen dat dit zo snel mogelijk van de baan is", benadrukt hij. "We hebben ondertussen al extra verharding aangebracht om zo het voorlopige gebrek aan voetpaden te verhelpen. Dat zijn voor ons ook extra kosten, maar we willen de bewoners niet aan hun lot overlaten.""De jurist van het stadsbestuur is een dadingsovereenkomst (minnelijke schikking, red.) aan het opstellen om hopelijk uit deze onenigheid te raken. Wij verwachten het voorstel binnen afzienbare tijd en daarna mits goedkeuring van alle partijen kunnen we de nodige stappen ondernemen. Ik hoop, samen met de bewoners, dat deze zaak in een stroomversnelling raakt."Ook schepen van Openbaar Domein Griet Coppé (CD&V) is begaan met de situatie. "Wanneer de werken afgerond zijn, neemt de stad het onderhoud van de wegenis en het groen over. De rechtszaak berust op een dispuut rond de betonkwaliteit, maar we hebben er goeie hoop op dat het dadingsvoorstel voor een doorbraak zal zorgen. Dit moet dan nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden en dan kan alles snel gaan. We hebben er goeie hoop op dat alles snel achter de rug zal zijn." (PVH)