De nieuwe westelijke strekdam die er over een paar jaar komt, moet de verzandingsproblematiek in de jachthaven tegengaan. Hoe de dam er zou uitzien, daarvoor zijn volgens het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust verschillende scenario's onderzocht. "Zowel van een toegankelijke als niet-toegankelijke dam, en met behoud van het staketsel of de afbraak ervan", zegt Steve Timmermans, adviseur bij de afdeling Kust.
...