"In deze coronatijd verandert de wereld snel. De advocatuur zal ook moeten bewegen. Ik wil een bouwsteen verleggen,zonder het gebouw te laten instorten", kondigt de nieuwe West-Vlaamse stafhouder aan. Bij zijn verkiezing kreeg mr. Rik Crivits 1.029 van de 1.282 uitgebrachte stemmen achter zijn naam. De andere advocaten stemden blanco. Het betekent dat zijn kandidatuur massaal gedragen werd. Rik Crivits is in opvolging van Roeselarenaar Antoine Van Eeckhout de tweede provinciale stafhouder na de fusie van de vier West-Vlaamse balies, zijn benoeming mag gerust een bekroning van een merkwaardige advocatencarrière genoemd worden. In de luwte, want Rik Crivits specialiseerde zich de voorbije decennia in ondernemingsrecht en bleef al die jaren buiten de spotlights van de camera's staan. Want de media concentreren zich hoofdzakelijk, enigszins ten onrechte, op het strafrecht.
...

"In deze coronatijd verandert de wereld snel. De advocatuur zal ook moeten bewegen. Ik wil een bouwsteen verleggen,zonder het gebouw te laten instorten", kondigt de nieuwe West-Vlaamse stafhouder aan. Bij zijn verkiezing kreeg mr. Rik Crivits 1.029 van de 1.282 uitgebrachte stemmen achter zijn naam. De andere advocaten stemden blanco. Het betekent dat zijn kandidatuur massaal gedragen werd. Rik Crivits is in opvolging van Roeselarenaar Antoine Van Eeckhout de tweede provinciale stafhouder na de fusie van de vier West-Vlaamse balies, zijn benoeming mag gerust een bekroning van een merkwaardige advocatencarrière genoemd worden. In de luwte, want Rik Crivits specialiseerde zich de voorbije decennia in ondernemingsrecht en bleef al die jaren buiten de spotlights van de camera's staan. Want de media concentreren zich hoofdzakelijk, enigszins ten onrechte, op het strafrecht. De nieuwe stafhouder, die zijn nieuwe functie in september opneemt, noemt zichzelf graag een volbloed West-Vlaming. "I contain multitudes, zingt een stokoude nobelprijswinnaar literatuur. Bob Dylan is veel ouder dan ik, maar ik omvat ook veel facetten", knipoogt Rik Crivits. "Ik ben geboren op 3 april 1955 in Brugge en ben opgegroeid in Jabbeke, waar mijn vader horlogemakeren juwelier was. Ik liep school in Oostende, waar ik Latijn-Wiskunde volgde aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege, alvorens rechten te gaan studeren aan de KU Leuven.""Mijn ouders kwamen van Oostkamp en Aartrijke, mijn grootouders onder meer van Zarren en Zillebeke. Mijn vrouw Sophie Isebaert is van Menen. We wonen in Brugge. Alle West-Vlaamse windstreken zijn in mijn levensloop vertegenwoordigd. West-Vlaanderen is trouwens niet zo groot als het leek toen de vier balies Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne fuseerden. De verschillen in taalgebruik zijn niet meer dan de nuances van wiene, wuk en wadde."Die woorden wijzen erop dat Rik Crivitis de eengemaakte West-Vlaamse Balie de fusie is amper twee jaar oud toejuicht. "De West-Vlaamse fusie was de juiste beslissing. We spreken nu op hetzelfde niveau met de magistratuur", zegt Rik Crivits. "Ik geloof in vernieuwing, maar ik ben tegen vernieling. De structuren en tradities van de balie zijn geleidelijk tot stand gekomen. Het zou fout zijn alles anders te willen doen. Het is geen garantie dat elke verandering een verbetering is, maar om te verbeteren moet je wel veranderen. Ik beweer dat de Balie West-Vlaanderen beter is.""We hebben een hoge graad aan confraterniteit in vergelijking met andere balies. Het is niet toevallig dat de club van de 'Top West-Vlamingen' in Brussel zo'n succes heeft. Naar mijn aanvoelen zijn we ook zeer behoudsgezind. Het goede behouden, is per definitie goed, maar traditie mag geen folklore worden. We moeten ons aanpassen aan de veranderende wereld en we mogen niet blind zijn voor nieuwe uitdagingen. Ik pleit voor behoedzame vernieuwing en voor het behoud van innovaties die we in deze noodsituatie implementeerden, zoals pleiten of vergaderen via videoconferentie. Ik ervaar de nood aan verdere professionalisering. De kostprijs daarvan is een probleem dat we moeten oplossen. De baliebijdrage gaat nu voor het grootste deel naar collectieve verzekeringen." Het cv van Rik Crivits oogt indrukwekkend. Hij startte in 1977 zijn advocatencarrière als stagiair bij mr. Daniël De Clerck in Brugge, voor wie hij aansprakelijkheids- en verzekeringsdossiers behartigde. In 1978 werd hij faillissementscurator, vanaf 1980 raadsman van een netbeheerder van elektriciteit en gas. "Van bij de start van mijn associatie met Chris Persyn in 1988 lag mijn focus op het bijstaan van ondernemingen en ondernemers", aldus Rik Crivits, die optrad in vennootschapsgeschillen en de overdracht van aandelen, activa en handelszaken begeleidde, maar ook geregeld optreedt als vereffenaar van vennootschappen en verenigingen. De associatie Crivits & Persyn groeide in dertig jaar uit tot een van de grootste bureaus in Brugge, met dertig advocaten en acht bedienden én zetel in een historisch pand in de Ezelstraat, het beschermde herenhuis Dautricourt de Spot. "Door de uitbreiding van ons kantoor gaat sinds 2005 een belangrijk deel van mijn energie naar het managen van het kantoor", zegt Rik Crivits, die met veel goesting aan zijn stafhouderschap begint: "Het staat vast dat 50-plussers positiever ingesteld worden. Dat geldt alleszins voor mij. Ik voel me goed en het stafhouderschap trekt me aan. Wie gelukkig is, kan harder fietsen, zei Mathieu van der Poel. We zullen zien of dat waar is."