In aanwezigheid van onder andere de gedeputeerden mevr. Lahaye-Battheu en dhr. Van Lerberghe, het schepencollege en tal van genodigden knipte mevr. Greet De Roo het lint door bij de ingebruikname van de wandexpeditie.
...