De werken werden uitgevoerd door de firma Himpe, in opdracht van het Autonome Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O) en kostten 1,8 miljoen euro. De politiezone betaalt dit volledig zelf met de reserves die ze in de huidige legislatuur heeft opgebouwd.
...