De werken werden uitgevoerd door de firma Himpe, in opdracht van het Autonome Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O) en kostten 1,8 miljoen euro. De politiezone betaalt dit volledig zelf met de reserves die ze in de huidige legislatuur heeft opgebouwd.
...

De werken werden uitgevoerd door de firma Himpe, in opdracht van het Autonome Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O) en kostten 1,8 miljoen euro. De politiezone betaalt dit volledig zelf met de reserves die ze in de huidige legislatuur heeft opgebouwd.Burgemeester de Keyser schetste het waarom van de uitbreiding van een gebouw dat er nog maar sinds 2005 staat: "In het veiligheidsgebouw is na reorganisatie ook het hoofdkwartier van de brandweerzone gevestigd en het centraliseren van meer diensten in de politiezone brengt ook meer mensen naar het gebouw. Meer mensen aan de slag brengt extra nood aan ruimte met zich mee. Denk alleen nog maar aan de extra plaatsen die er in de refter moeten voorzien worden. Ook de kleedruimtes werden verdubbeld in grootte omdat er de jongste jaren veel vrouwelijke inspecteurs zijn bijgekomen. Er zijn nu ook twee droogruimtes geïntegreerd in de kleedkamers zodat natte kledij makkelijk gedroogd kan worden. Voor specifieke doeleinden in functie van gerechtelijk werk, is een volledige telefoontapkamer voorzien."Op de benedenverdieping is er nu ook een berg- en werklokaal voor een vakman en het onderhoudspersoneel. Het uitgebreide gebouw biedt alleszins meer ruimte aan de recherche die in te kleine lokalen opereerde. "De Salduzwet voorziet dat een advocaat al van bij het eerste verhoor betrokken moet worden . Daarom werd naast een videoverhoorlokaal ook een salduzverhoorlokaal ingericht."Korpschef Eddy Van Daele gaf nog mee dat de politie tegenwoordig meer instaat voor dienstverlening in plaats van handhaving. Hij doelde hierbij op de laagdrempeligheid van het onthaal dat van het veiligheidsgebouw naar dienstencentrum OostCampus is verhuisd: "Op die manier komen er meer spontane aangiftes toe. In OostCampus zitten alle diensten samen. In Zedelgem en Beernem maken we de komende tijd eenzelfde denkoefening."Johan De Rycke, de voorzitter van het politiecollege van PZ Het Houtsche vermeldde dat de burger hoge verwachting koestert van het politiekorps, maar daarbij soms haar eigen verantwoordelijkheid vergeet. "Desalniettemin moet er tegenover die hoge verwachtingen voldoende middelen en mankracht voorzien worden", stipuleert hij. "Het mag gezegd dat de kostprijs per inwoner hier heel goed meevalt tegenover de dienstverlening die men er voor terugkrijgt. Efficiënte werking maakt dit mogelijk."Provinciegouverneur Carl Decaluwé die de inhuldiging meemaakte had een dikke pluim voor het korps dat met een kwaliteitsvolle dienstverlening, de burger een veiligheidsgevoel aanlevert. "Een schouderklopje ook voor korpschef Eddy die steeds een vinger aan de pols houdt en mee is met alle evoluties. Door te investeren in een optimale en moderne werkomgeving zal dit het welzijn en de motivatie van het personeel ten goede komen. Angst en onzekerheid bij de bevolking kan op die manier plaats ruimen voor vertrouwen in politie en justitie."Burgemeester de Keyser loofde de unieke samenwerking tussen het Autonome Gemeentebedrijf Oostkamp, waarvan hij voorzitter is, de gemeente en de politiezone met haar politieraad. "Een schaalvergroting moet zeker leiden tot efficiënter werken en ruimte voor innovatie. Dankzij de uitvoering via het Autonoom Gemeentebedrijf kon men bouwen binnen een voordelige BTW-structuur en een achtergestelde borgstelling. Er wordt aan de politie een gebruiksvergoeding aangerekend en daar zal wel BTW op betaald worden."Na de onthulling van het officiële bord was er tijd voor een rondleiding en een smakelijke receptie.(PH)