Als laatste belangrijke beslissing voor de verkiezingen van 26 mei keurde de Vlaamse regering de plannen goed om in Zeebrugge een nieuwe zeesluis te bouwen. Vlaanderen zal 1 miljard euro investeren in dit project. De oude Visartsluis in de stationswijk werd weerhouden als locatie, maar de Vlaamse Regering zal flankerende maatregelen nemen om de impact van de werken te milderen.
...