Pieter Sente van 't Centrum, Tess van den Ess of Jeroom Hippodroom. Het zijn maar drie van de acht verschillende mascottes die de gemeente Kuurne sinds begin dit jaar hanteert in haar communicatie. De figuurtjes staan symbool voor de kernthema's waarop het team van burgemeester Francis Benoit deze bestuursperiode wil inzetten. Om wat extra naamsbekendheid te generer...

Pieter Sente van 't Centrum, Tess van den Ess of Jeroom Hippodroom. Het zijn maar drie van de acht verschillende mascottes die de gemeente Kuurne sinds begin dit jaar hanteert in haar communicatie. De figuurtjes staan symbool voor de kernthema's waarop het team van burgemeester Francis Benoit deze bestuursperiode wil inzetten. Om wat extra naamsbekendheid te genereren, duiken de mascottes sinds vrijdag overal in de gemeente op als kandidaten voor verkiezingen. "De goedkeuring van ons meerjarenplan 2020-2025 vond al plaats op de gemeenteraad van december vorig jaar. Maar dat document is vrij technisch en het is voor de Kuurnenaar niet altijd even evident om af te leiden wat onze ambities voor de komende jaren zijn", duidt burgemeester Francis Benoit. "Daarom de vertaling naar deze acht icoonprojecten."Vanaf 22 mei mag elke inwoner van Kuurne een foldertje in de bus verwachten waarin de acht figuren hun grote plannen op een bevattelijke wijze uit de doeken doen. "Een van de speerpunten is de betrokkenheid van de burger bij het beleid vergroten. Maar dat kan alleen maar als de inwoners duidelijk uitgelegd krijgen wat in ons meerjarenplan staat. De burger kan zich pas betrokken voelen als hij of zij ook weet wat we van plan zijn", aldus de burgemeester nog. De folder bevat daarom een handige tijdslijn met een overzicht van wanneer welk project wordt uitgevoerd. Maar dat is niet alles. Aan de 'verkiezingscampagne' en de folder is ook een heuse stemtest verbonden. Die kan je invullen via www.kuurne.be/kuurtest of via de QR-code in de folder en geeft aan met welke van de acht mascottes jij je het meest identificeert. "De test is een leuk extraatje waarmee we vooral bewustwording willen creëren", zegt Francis. "Maar het kan ook de aanzet zijn om in een adviesraad of vereniging een bepaald debat op gang te brengen."