Nieuwe verkaveling nabij Warande: “Inspanningen geleverd om Gistel aantrekkelijk te maken”

Burgemeester Gauthier Defreyne en schepen Wim Aernoudt aan de site waar 30 nieuwe gezinswoningen zullen gebouwd worden. (foto Peter Maenhoudt) © PETER MAENHOUDT
Timmy Van Assche
Timmy Van Assche Medewerker KW

Gistel Gistel is straks bijna dertig woningen rijker. Tussen deLijnzaadstraat, Madeliefjesstraat en de Brugsebaan, niet zo gek van supermarkt Okay, is een nieuwe verkaveling definitief goedgekeurd. Naast de nieuwe woningen komt er ook een ruime speelzone. “Het gaat om een inbreidingsproject, waarvan de zone als bouwgrond was ingekleurd”, zeggen burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) en schepen Wim Aernoudt (N-VA).

Echt grote woonprojecten zijn er de voorbije jaren in Gistel niet geweest. Maar daar komt straks verandering in. Ruwweg tussen de Oostmolensite en de begraafplaats, waar nu oude weides liggen en een voormalige boerderij staat – kortom: privégrond –, komen 26 nieuwe woningen op kavels tussen de 260 en 600m2. Ter hoogte van de Lijnzaadstraat wordt ook een grote speelzone voorzien van 1.700m2. Bouwfirma Daneels is aanvrager van het project en zal dit ook zelf uitvoeren. “De aanvraag voor de verkaveling van in totaal 15.600m2 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 september. De omgevingsvergunning voor aanleg van wegenis, nutsvoorzieningen en verkaveling loten werd op 3 oktober vergund door het college. Nu de beroepsperiode verstreken is, is de vergunning definitief”, schetst Aernoudt.

“In totaal werd maar één bezwaarschrift ingediend”

“Het project is een voorbeeld van inbreiding, waarbij restpercelen tussen bestaande woningen worden gebruikt zonder open ruimte aan te snijden. Dergelijke projecten zijn complex omwille van vele buren en aangelanden. In totaal werd maar één bezwaarschrift ingediend. Na overleg werd aan de verzuchtingen grotendeels tegemoetgekomen waarna niemand beroep indiende. Dit toont aan dat grote projecten zonder lange procedureslagen nog altijd mogelijk zijn. Hoe dat komt? Het grondige vooroverleg tussen de stad en de bouwfirma resulteerde in een gedragen project, iedereen zat al snel op eenzelfde lijn. Samen met de ontwikkelaar konden we de prioriteiten vastleggen en aangeven hoe wij als stadsbestuur naar dergelijke projecten kijken.”

Speelzone

De wegenis wordt grotendeels uitgevoerd in asfalt en delen in betonklinkers. Belangrijk, zo stellen burgemeester en schepen, is dat de ontsluiting van de woningen zowel langs de Lijnzaadstraat, Madeliefjesstraat en Brugsebaan gebeurt. Er komt met andere woorden geen nieuwe verkeerslus, maar wel een spreiding van het verkeer. “Opvallend is de zeer ruime speelzone van 1.700 m2 die deels ook oppervlakte biedt aan een wadi voor het opvangen van regenwater”, vervolgt de schepen nog. Verder wordt voorzien in de aanleg van een speelheuvel, zitbanken, bomen en bloemenweides. Het project kenmerkt zich door ruime aandacht voor de aanleg van de openbare ruimte. De bouwfirma hoopt snel te kunnen starten met aanleg van de wegenis en deze te kunnen afwerken voor het bouwverlof van 2024.

Jonge gezinnen

Burgemeester Gauthier Defreyne: “De grootte van de bouwpercelen en de combinatie van de speelzone maken dit een interessant inbreidingsproject, zeker voor jonge gezinnen. De afgelopen jaren hebben we inspanningen geleverd om Gistel aantrekkelijk te maken en dat zullen we de komende tijd blijven doen. De nieuwe instroom van inwoners is belangrijk om de stad aangenaam en leefbaar te houden. De voorbije maanden zijn ook verschillende nieuwe handelszaken geopend, en dit alles toont algemeen aan dat Gistel in de lift zit.”

Momenteel loopt ook een procedure om het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het stadscentrum te herzien. Daarin zitten onder meer de bouwhoogte en -diepte, meer soepele plaatsing van zonnepanelen en verplichte aanleg van groendaken vervat. Bouwen, verbouwen en renoveren moet zo enigszins meer afgestemd kunnen worden op de hedendaagse woningnood.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier