Het gaat om een ontworpen zijstraat van de Papestraat. De gemeenteraad nam kennis van het ...

Het gaat om een ontworpen zijstraat van de Papestraat. De gemeenteraad nam kennis van het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. Omdat het om een nieuw aan te leggen weg gaat, wordt ook naar een nieuwe naam gezocht. De Heemkundige Kring wordt aangesproken om na te gaan of er een geschiedkundige link kan gelegd worden met vroegere bestaande benamingen van hoeves of oude aardrijkskundige plaatsnamen. (EDH)