De verkaveling sluit aan op de wijk 't Appelgoedje, en telt in totaal 17 huureenheden, verspreid over twee projecten. De Mandel bouwde een rij van zeven huurwoningen en vlakbij in de verkaveling nogmaals zes huurwoningen en vier huurappartementen.
...