"TWERES (TWEedeverblijvers/RESidents secondaires) werd opgericht om een stem te geven aan tweedeverblijvers", vertelt voorzitter Marie-Anne Coninsx. "Het initiatief vond zijn oorsprong tijdens de coronalockdown. In tegenstelling tot onze buurlanden, werden tweedeverblijvers in België verplicht om naar hun domicilie te gaan en daar te blijven. Na deze onverkwikkelijke periode wil TWERES de belangen van de grote groep van tweedeverblijvers in België blijvend behartigen. De vereniging wil dit doen met respect en begrip voor de rechten van permanente inwoners, korteverblijvers, dagtoeristen en alle andere belanghebbenden."
...

"TWERES (TWEedeverblijvers/RESidents secondaires) werd opgericht om een stem te geven aan tweedeverblijvers", vertelt voorzitter Marie-Anne Coninsx. "Het initiatief vond zijn oorsprong tijdens de coronalockdown. In tegenstelling tot onze buurlanden, werden tweedeverblijvers in België verplicht om naar hun domicilie te gaan en daar te blijven. Na deze onverkwikkelijke periode wil TWERES de belangen van de grote groep van tweedeverblijvers in België blijvend behartigen. De vereniging wil dit doen met respect en begrip voor de rechten van permanente inwoners, korteverblijvers, dagtoeristen en alle andere belanghebbenden.""Meer dan een kwart miljoen gezinnen en alleenstaanden hebben in België, buiten hun domicilie, een woonst waar zij op regelmatige basis verblijven. Dat kan een stacaravan zijn, een chalet in een vakantiepark in Limburg, een appartement aan de kust of een huisje in de Ardennen. Samen vormen ze een heterogene groep van mensen uit alle categorieën van de bevolking. Tweedeverblijvers leveren op sociaal, economisch en fiscaal vlak een substantiële bijdrage tot de lokale gemeenschap van hun tweede verblijf, terwijl ze helemaal geen inspraak hebben in het beleid van die gemeenschap.""Het initiatief om de tweedeverblijvers te verenigen in de vzw TWERES ontstond in mei, tijddens de exit uit de lockdown. Toen het verbod om naar het tweede verblijf te gaan ook nog bleef gelden, terwijl winkels en scholen al open waren, werd een juridische procedure gestart tegen de Belgische Staat. Het resultaat liet niet op zich wachten. Nog voor de Raad van State de zaak in behandeling kon nemen, werden de politici wakker en verdrongen ze zich voor de camera's om aan te kondigen dat het verbod stante pede zou worden afgeschaft. Uit die ervaring leerden tweedeverblijvers dat ze een invloedrijke groep vormen, op voorwaarde dat ze zich organiseren." "Die periode bracht ook aan het licht dat tweedeverblijvers met verschillende andere problemen te kampen hebben. Bijvoorbeeld voelen vele tweedeverblijvers zich fiscaal benadeeld door lokale overheden, eigenaars-bewoners van stacaravans op campings hebben veel vragen over hun contracten met campinguitbaters. Tweedeverblijvers in appartementsgebouwen staan vaak alleen met hun problemen ten aanzien van de syndicus. Wie een tweede verblijf in Vlaanderen heeft, vreest momenteel opnieuw benadeeld te worden door de aangekondigde berekeningswijze van de energiedistributietarieven die vanaf 2022 zal gelden. Dat zijn slechts enkele voorbeelden."?De missie van TWERES reikt veel verder dan het protest in de context van de coronacrisis", benadrukt voorzitter Marie-Anne Coninsx. "De vereniging wil weerklank geven aan de bekommernissen en belangen van tweedeverblijvers uit alle lagen van de bevolking. We wensen dit te doen met respect en begrip voor de rechtmatige belangen van iedereen. We vragen meer inspraak in de gemeenschap van onze tweede thuis. Tegelijk willen we af van het onterecht stigmatiseren van tweedeverblijvers. Het imago dat enkel een geprivilegieerde klasse van de bevolking bezitter is van een tweede verblijf, beantwoordt helemaal niet aan de realiteit."Voorzitter Marie-Anne Coninsx is afkomstig uit het Limburgse Tongeren en heeft een tweede verblijf in Koksijde Ze is juriste en gewezen Europese diplomate en was achtereenvolgens EU-ambassadeur in Mexico en Canada en de eerste EU-ambassadeur in het Noordpoolgebied. TWERES doet - onder de slogan "Op de bres voor tweedeverblijvers" - een oproep aan alle tweedeverblijvers in het hele land, om de vereniging te steunen en mee te werken aan de uitbouw ervan. Lid worden kan via de website www.tweres.be waar alle informatie, zoals missie, actiepunten, statuten, ter beschikking is.(HH)