De bouw van de uitkijkpunten vormt het sluitstuk van een natuurherstelproject dat in 2009 van start ging. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is verheugd: "Vlaanderen speelt hiermee voluit natuur uit als troef en zorgt ervoor dat wandelaars en vogelspotters kunnen genieten van het landschap en de vogels, zonder de natuur te verstoren."
...

De bouw van de uitkijkpunten vormt het sluitstuk van een natuurherstelproject dat in 2009 van start ging. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is verheugd: "Vlaanderen speelt hiermee voluit natuur uit als troef en zorgt ervoor dat wandelaars en vogelspotters kunnen genieten van het landschap en de vogels, zonder de natuur te verstoren."Het Blankaartgebied is een hotspot voor watervogels. Het behoort tot het Natura-2000-netwerk: het Europees beschermd netwerk van belangrijke natuurgebieden. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft daarom tussen 2009 en 2018 terreinwerken uitgevoerd om meer rietmoeras te ontwikkelen rond de Blankaartvijver. Ook heeft de VLM de broeken (de laaggelegen weiden die 's winters overstromen) beter ingericht voor de tienduizenden vogels die er elk jaar overwinteren of broeden.Om de waterrijke natuur alle kansen te geven, is in een zone van ca. 900 ha het waterpeil verhoogd. Dit heeft ook een gunstig effect voor het klimaat. Doordat meer water in het Blankaartgebied opgeslagen is, wordt verhinderd dat de veengrond uitdroogt en daarbij CO2 uitstoot. 's Winters komt het Blankaartgebied deels onder water te staan, waardoor je vanop de kijktorens doorheen het jaar een wisselend zicht krijgt op het omliggende land.Voor het ontwerp van de uitkijkpunten komt de inspiratie uit de rietmoerassen. Zoals de roerdomp met zijn rijzige gestalte opgaat in het riet, zo gaan de torens op in de open ruimte van de Blankaart, terwijl het tegelijk bakens in het landschap zijn. De opgaande wanden met schuine elementen, openingen en groen plexiglas, verwijzen naar de rietkragen waarin vogels zich kunnen verschuilen en die toch een zekere transparantie hebben. De bouw van deze infrastructuur is onderdeel van het natuurinrichtingsproject De Blankaart van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Landmaatschappij. De totale kostprijs van de infrastructuur is ? 639.478,74 (incl. BTW).