Sinds het Grootseminarie in Brugge het nieuwe diocesaan centrum van het bisdom geworden is, is Groenhove niet langer de locatie voor de diocesane diensten. En dus ging het bestuur van wat op dat moment nog Diocesaan Centrum Groenhove heette, in gesprek met het bisdom om de toekomst van het domein en de gebouwen te bepalen. Zo werd meteen een nieuwe naam voor het domein gelanceerd: Diocesaan Dienstenhuis Groenhove, een vlag die de lading van de gewijzigde bestemming moet dekken.
...

Sinds het Grootseminarie in Brugge het nieuwe diocesaan centrum van het bisdom geworden is, is Groenhove niet langer de locatie voor de diocesane diensten. En dus ging het bestuur van wat op dat moment nog Diocesaan Centrum Groenhove heette, in gesprek met het bisdom om de toekomst van het domein en de gebouwen te bepalen. Zo werd meteen een nieuwe naam voor het domein gelanceerd: Diocesaan Dienstenhuis Groenhove, een vlag die de lading van de gewijzigde bestemming moet dekken.Recent werden de statuten aangepast en trad er een nieuwe bestuursploeg aan. Daarin zetelen vier afgevaardigden van het bisdom en vier van de lokale gemeenschap. Het voorzitterschap is in handen van Pierre Breyne, vicaris-generaal en als bisschoppelijk gedelegeerde verantwoordelijk voor het patrimonium en de financiën. Verder maken Mieke Kerckhofs, Dirk Boone en Annie Detavernier deel uit van de afvaardiging van het bisdom. De lokale gemeenschap wordt vertegenwoordigd door Stefaan Casier als gedelegeerd bestuurder, Claudine Verougstraete, Wilfried Lammens en Jos Drouillon.Stefaan Casier (63) uit de Vredelaan is een rasechte Torhoutenaar. Hij is getrouwd met Hilde Devriese en de papa van Elke, Thomas, Eline en Julie. Hij is eerst onderwijzer geweest aan de plaatselijke vrije basisschool De Revinze, werd na negentien jaar directeur van basisschool De Stapsteen in Veldegem en werd nog eens elf jaar later aangesteld als pedagogisch begeleider van het Katholiek Onderwijs. In 2015 is hij met pensioen gegaan."Met het nieuwe bestuur zijn we op zoek gegaan naar een andere directeur voor het dienstenhuis", aldus Stefaan. "De keuze viel op Barbara Demeulenaere. Ze werd op 14 november aangesteld. We willen samen met haar het centrum uitbouwen zoals bepaald in de beleidsbrief van bisschop Lode Aerts. Het Dienstenhuis Groenhove wil zijn mogelijkheden zo ruim mogelijk benutten en staat open voor iedereen. Het is een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het jaarlijks weerkerende internationale yogafestival en de vele tentoonstellingen zijn er het bewijs van.""Het dienstenhuis stelt zijn lokalen ter beschikking van verenigingen en bedrijven voor vergaderingen of seminaries met of zonder overnachtingen. Het is ook de thuisbasis van een kleine geloofsgemeenschap van de Zusters van de Karmel van Sint-Jozef. En sinds 1 september werd in een vleugel van het gebouw een afdeling van de Torhoutse BLO-school De Torretjes ondergebracht.""Bovendien blijft iedereen in het restaurant De Groene Specht welkom. Je kan er op weekdagen 's middags van een dagschotel genieten. Op weekdagen en op zondag is in de namiddag de cafetaria open. We verzorgen voorts zowel rouw- als feestmaaltijden."De nieuwe directeur Barbara Demeulenaere (41) woont in Hooglede en is een trouw Chiro-lid geweest. Ze is getrouwd met Nico Debruyne en moeder van twee zonen, Wout en Sam. Ze startte haar loopbaan in de privésector, maar koos er in 2016 voor om haar carrière om te gooien en als naaste medewerker van de toenmalige directeur Luc Verbrugge in Groenhove te komen werken."Ik ben me bewust van de maatschappelijke rol van het dienstenhuis", zegt ze. "En ik besef dat er een gezond financieel beleid nodig is om met het huis te kunnen doorgroeien. Ik wil dicht bij het personeel en de bezoekers staan. En bij de grote groep vrijwilligers die zich in de cafetaria en het bos belangeloos inzet. Ik ben dankbaar voor deze kans. Het is een hele uitdaging, maar ik grijp ze met beide handen.""Ook voor mij is het bijzonder om als gedelegeerd bestuurder aan de slag te gaan", pikt Stefaan Casier in. "Ik ben heel blij dat we dit dienstenhuis in onze stad hebben. We moeten er alles aan doen om het in ere te houden. Ik neem de fakkel over van Jean Pierre Thuytten, die zich jarenlang gedreven voor het centrum heeft ingezet."