De familie Desimpel zoekt een nieuwe operationele partner voor de uitbating van de Wellingtonrenbaan. De familie wil zich toespitsen op zijn bouwactiviteiten, maar er is nog niet beslist of de groep-Desimpel definitief uit de renbaan stapt.
...

De familie Desimpel zoekt een nieuwe operationele partner voor de uitbating van de Wellingtonrenbaan. De familie wil zich toespitsen op zijn bouwactiviteiten, maar er is nog niet beslist of de groep-Desimpel definitief uit de renbaan stapt.De Koninklijke Renvereniging Oostende (KRO), met Christophe Desimpel als voorzitter, gaf opdracht aan consultancybedrijf Deloitte Private om een nieuwe strategische partner voor de renbaan te zoeken. "De laatste 20 jaar hebben wij de uitbating verzorgd en enkele dossiers tot een goed einde gebracht", vindt Desimpel. "Nu is het aan een professionele partij om daar nog een dimensie aan toe te voegen.""De corebusiness van onze familie is al meer dan honderd jaar bouw- en vastgoedactiviteiten", benadrukt Desimpel. "De rest van de familie vraagt mij me volop op die activiteiten te richten, maar daardoor kan ik me niet meer ten volle toeleggen op de renbaan. De eerste gesprekken met mogelijke overnemers, in binnen- en buitenland, zijn al bezig.""Ik weet nog niet of wij in de aandeelhoudersstructuur van de KRO blijven. Dat zal van de nieuwe operationele hoofdrolspeler afhangen. De vraag zal zijn of die al dan niet nog een financiële partner nodig heeft. Als ik 's zomers Oostende uit zijn dak zie gaan op Oostende Koerse, ben ik trots op wat we bereikt hebben. Het zou leuk zijn als ik nog een rol kan spelen, maar het hoeft niet per se. Alles is bespreekbaar."De Wellingtonsite is 30 hectare groot en daarvan heeft de KRO er 14 in eigendom. De rest behoort toe aan de Koninklijke Schenking, maar wordt gehuurd door de KRO. Naast de renbaan baat de KRO ook de Wellington Golf en de evenementenlocatie Ostend Sea P'lace uit. De Vlaamse regering maakt 725.715,44 euro vrij voor de restauratie van het Fort Napoleon. De werken zijn al een tijd bezig en het fort is al sinds september dicht. De heropening volgt kort voor of na de zomer. Toerisme Oostende, die het fort exploiteert, zoekt een nieuwe uitbater voor het horecagedeelte.Het Fort Napoleon is het belangrijkste militaire monument in Vlaanderen uit de tijd van Napoleon Bonaparte. Het fort is eigendom van de Vlaamse overheid en in erfpacht gegeven aan de erfgoedorganisatie Herita. Sinds vorig jaar bestaat een plan met een beheersvisie en doelstellingen voor de komende twintig jaar. "Door die meerjarenovereenkomst kregen we meer middelen voor de restauratie", legt Chloé Spruyt van Herita uit."Er waren enkele dringende werken nodig om het fort beter bestand te maken tegen de weersomstandigheden aan de kust, zoals de vochtinfiltratie en de ventilatie", gaat Chloé Spruyt verder. "Daarnaast komt er een unieke scenografie op het panoramisch dak. Op een creatieve manier zal daar de link worden gelegd met het verleden en de omgeving van het fort."Toeristisch infopuntToerisme Oostende staat al sinds 2008 in voor de exploitatie van Fort Napoleon en zal dat ook na de heropening blijven doen. "Wij zullen een toeristisch infopunt van Oostende integreren in de ingang van het fort", vertelt directeur Peter Craeymeersch van Toerisme Oostende. "Daarnaast krijgt het museum een nieuwe invulling. Er zullen ook nog wel tijdelijke expo's plaatsvinden, maar we willen vooral veel meer werk maken van een museale beleving.""We investeren 170.000 euro in Fort Napoleon, waarvan 100.000 euro in het museum en 70.000 euro in het meubilair", vervolgt Peter Craeymeersch. "We lanceerden deze week ook een oproep naar een nieuwe uitbater voor het horecagedeelte. Bedoeling is ten laatste in april 2020 te openen, maar er mogelijk al vanaf juli 2019 een pop-up te hebben. Het fort lokt de laatste jaren meer dan 40.000 bezoekers per jaar."