De familie Desimpel zoekt een nieuwe operationele partner voor de uitbating van de Wellingtonrenbaan. De familie wil zich toespitsen op zijn bouwactiviteiten, maar er is nog niet beslist of de groep-Desimpel definitief uit de renbaan stapt.
...