De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de werking rond dak- en thuisloosheid in Oostende. Omdat de infrastructuur niet coronaproof bleek, is het doorgroeihuis meteen bij de start van de lockdown verhuisd naar een leegstaand gebouw aan de Torhoutsesteenweg. In juni leek de situatie te verbeteren, waardoor een terugkeer naar de initiële infrastructuur gebeurde. Omdat de capaciteit daar echter beperkt blijft, kiest Stad Oostende er nu opnieuw voor om tijdelijk te verhuizen naar nieuwe infrastructuur.

Coronacrisis treft daklozenwerking

In maart 2019 ging Stad Oostende van start met een Doorgroeihuis voor mensen in dak- en thuisloosheid. Het doel is een structurele aanpak van de problematiek, door mensen stapsgewijs en aanklampend te begeleiden bij het zoeken naar oplossingen. De basisdienstverlening kan worden uitgebreid met specifieke hulp zoals een tijdelijke slaapplaats of hulp bij het budgetteren. De Stad investeerde fors in deze dienstverlening, onder andere door het voorzien van extra medewerkers.

Schepen Natacha Waldmann: "Tijdens de coronacrisis sloten veel voorzieningen hun deuren waardoor de problematiek van dakloosheid zeer zichtbaar was. Tegelijkertijd bleek het pand van het Doorgroeihuis niet coronaproof. Daarom verhuisden we naar de Torhoutsesteenweg. Tijdens de zomermaanden keerden we terug naar de initiële locatie, die beter aangepast was aan groepsmomenten. Maar omdat daar volgens de geldende richtlijnen slechts 7 en daarna 9 mensen konden overnachten, is deze situatie niet houdbaar met de winter voor de deur."

Tijdelijke locatie vanaf oktober

In samenwerking met de Vlaamse overheid beslist het College van Burgemeester en Schepenen komende vrijdag om de sportchalets in de Vuurtorenwijk (Sluitvlietstraat) als tijdelijke locatie voor het doorgroeihuis in te richten. "Hiermee kunnen we tijdens de volledige winterperiode coronaproof een aanbod doen voor de reguliere capaciteit van 20 mensen. Indien er daarnaast extra noodopvangplaatsen nodig zouden zijn door vriesweer, kunnen we die capaciteit nog opdrijven," geeft Schepen Waldmann aan.

Buurt wordt betrokken

"We zullen alles goed voorbereiden en de buurtbewoners betrekken. Ze worden geïnformeerd met een bewonersbrief. Buurtbewoners met vragen kunnen steeds bij het team terecht. We geloven erin dat deze tijdelijke oplossing alle partijen ten goede komt. De verhuis is gepland voor midden oktober, tot dan blijven we uiteraard vanuit de huidige locatie onze intensieve trajecten verderzetten," aldus nog schepen Waldmann.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de werking rond dak- en thuisloosheid in Oostende. Omdat de infrastructuur niet coronaproof bleek, is het doorgroeihuis meteen bij de start van de lockdown verhuisd naar een leegstaand gebouw aan de Torhoutsesteenweg. In juni leek de situatie te verbeteren, waardoor een terugkeer naar de initiële infrastructuur gebeurde. Omdat de capaciteit daar echter beperkt blijft, kiest Stad Oostende er nu opnieuw voor om tijdelijk te verhuizen naar nieuwe infrastructuur.In maart 2019 ging Stad Oostende van start met een Doorgroeihuis voor mensen in dak- en thuisloosheid. Het doel is een structurele aanpak van de problematiek, door mensen stapsgewijs en aanklampend te begeleiden bij het zoeken naar oplossingen. De basisdienstverlening kan worden uitgebreid met specifieke hulp zoals een tijdelijke slaapplaats of hulp bij het budgetteren. De Stad investeerde fors in deze dienstverlening, onder andere door het voorzien van extra medewerkers.Schepen Natacha Waldmann: "Tijdens de coronacrisis sloten veel voorzieningen hun deuren waardoor de problematiek van dakloosheid zeer zichtbaar was. Tegelijkertijd bleek het pand van het Doorgroeihuis niet coronaproof. Daarom verhuisden we naar de Torhoutsesteenweg. Tijdens de zomermaanden keerden we terug naar de initiële locatie, die beter aangepast was aan groepsmomenten. Maar omdat daar volgens de geldende richtlijnen slechts 7 en daarna 9 mensen konden overnachten, is deze situatie niet houdbaar met de winter voor de deur."In samenwerking met de Vlaamse overheid beslist het College van Burgemeester en Schepenen komende vrijdag om de sportchalets in de Vuurtorenwijk (Sluitvlietstraat) als tijdelijke locatie voor het doorgroeihuis in te richten. "Hiermee kunnen we tijdens de volledige winterperiode coronaproof een aanbod doen voor de reguliere capaciteit van 20 mensen. Indien er daarnaast extra noodopvangplaatsen nodig zouden zijn door vriesweer, kunnen we die capaciteit nog opdrijven," geeft Schepen Waldmann aan."We zullen alles goed voorbereiden en de buurtbewoners betrekken. Ze worden geïnformeerd met een bewonersbrief. Buurtbewoners met vragen kunnen steeds bij het team terecht. We geloven erin dat deze tijdelijke oplossing alle partijen ten goede komt. De verhuis is gepland voor midden oktober, tot dan blijven we uiteraard vanuit de huidige locatie onze intensieve trajecten verderzetten," aldus nog schepen Waldmann.