De samenleving is een wereld die continu in verandering is en dit heeft zijn impact op heel wat aspecten van het leven in Oostkamp. Daarom wil de gemeente graag samen de toekomst maken, samen met alle inwoners en actoren die in de gemeente actief zijn. De gemeentelijke adviesraden spelen hierin een belangrijke rol. In het ...

De samenleving is een wereld die continu in verandering is en dit heeft zijn impact op heel wat aspecten van het leven in Oostkamp. Daarom wil de gemeente graag samen de toekomst maken, samen met alle inwoners en actoren die in de gemeente actief zijn. De gemeentelijke adviesraden spelen hierin een belangrijke rol. In het voorbereidend traject naar de nieuwe structuur van de raden werden ze uitgedaagd om te zoeken naar een identiteit en werking die aangepast en klaar is voor de toekomst en vooral een werking die past binnen de visie van Oostkamp 2030.Er werden hiervoor drie nieuwe platformen opgericht waarbinnen de adviesraden een plaats krijgen. De drie platformen zijn een platform publieke en open ruimte, een vrijetijdsplatform en een welzijnsplatform.Platform publieke en open ruimte omvat de cultuurraad, erfgoedraad, jeugdraad, sportraad, ouderenraad en de werkgroepen trage wegen, straatvoetbal, leesgroep en eurozaken. Het welzijnsplatvorm is de verzameling van de lokale welzijnsraad, lokaal overleg kinderopvang, de mondiale raad, andersvalidenraad en de ouderenraad. Eveneens vallen de werkgroepen gezonde gemeente, mensen spreken mensen, de drempel, bezoek 85-plussers en fairtrade onder dit platform. Het platform publieke en open ruimte wordt gevormd door GECORO-raad, raad publieke en open ruimte en de werkgroepen leve(n) de gevels, groene energie en de werkgroep zwerfvuil.De diverse raden zullen in het najaar effectief samengesteld worden en wie interesse heeft om aan te sluiten bij een van de verschillende platforms, raden of werkgroepen kan contact opnemen via vrijetijd@oostkamp.be.(GST)