Eerder werd de keuze al gemaakt om ter hoogte van Steenbrugge een vaste hoge, brug voor al het wegverkeer te bouwen en een beweegbare, vlakke brug voor fietsers en voetgangers.
...

Eerder werd de keuze al gemaakt om ter hoogte van Steenbrugge een vaste hoge, brug voor al het wegverkeer te bouwen en een beweegbare, vlakke brug voor fietsers en voetgangers. In een tweede onderzoeksfase nodigden het Brugse stads- en het Oostkampse gemeentebestuur iedereen uit naar het Parochiaal Centrum in de Baron Ruzettelaan om de mogelijke uitwerking van dit voorkeursalternatief concreet voor te stellen en ideeën rond verdere uitwerking op te doen. Het project 'Stadsvaart' is dé kans om een oud zeer voor Assebroek, Steenbrugge én Oostkamp aan te pakken. Stadsvaart maakt deel uit van het grootscheeps binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Met Europese steun wordt de vaarweg tussen de Seine en de Schelde verbeterd met als doel grotere container- en duwvaartschepen vlotter door te laten. Om die vlotte doorgang te realiseren moeten de grootste knelpunten op het kanaal Gent-Oostende aangepakt worden en daar maakt de Steenbruggebrug - behalve de Dampoortsluis en de doortocht van het kanaal - een groot deel van uit. De Steenbruggebrug is sterk verouderd en biedt geen vlotte doorgang aan het scheepsvaart- en wegverkeer. Voor schippers zorgen de krappe bocht en smalle doorgang onder de brug voor moeilijke manoeuvres. Het rechttrekken van de kanaalbocht zal dus veel voordelen opleveren. En dan is er nog de brug zelf..."Maken we de hoge brug ook vlot toegankelijk voor fietsers en voetgangers", werpt Claudia Van Vooren, woordvoerster bij De Vlaamse Waterweg, naar voor. "Hoe voeren we de aanloophellingen uit? Hoe kunnen we het scheepvaart- en wegverkeer elkaar best laten kruisen? Voorzien we een aparte busbaan of niet." Het is een greep uit de vragen waar het onderzoeksteam momenteel een antwoord op zoekt."Verder houden we rekening met noodzakelijke randvoorwaarden. Het resultaat van het volledige onderzoek wordt in verschillende voorontwerpen gegoten, die een voorstel doen voor de locatie en het type van de brug. Zeg maar de technische uitwerking. Vervolgens onderzoeken we de milieueffecten van deze voorontwerpen. Daarna kan er een voorkeursbesluit genomen worden. Het definitief ontwerp zal ten vroegste in 2019 klaar zijn. De werken zouden dan starten in 2021 en in 2023 kan alles af zijn.""In de eerste fase bleven wij in de berichtgeving wat verweesd achter", verklaart de Oostkampse burgemeester Jan de Keyser de bezorgdheid van toen. "Dat komt omdat er in die fase vooral naar de doorstroming op het water werd gekeken. Voor Oostkamp is het vooral een verhaal rond mobiliteit. Wij willen de verkeersknopen ontwarren en de drukte, files en wachttijden ter hoogte van het wegverkeer in Steenbrugge verminderen. Nu zijn we een belangrijke actor in het verhaal. Onze rol is veel actiever geworden. Rond de verkeersafwikkeling in de omgeving zitten we weer volop mee aan de tafel." (PH)