"Onze thuiszorgdienst zet met dit initiatief een nieuwe stap in het inclusieverhaal voor personen met een beperking", aldus Francis Masselis, provinciaal coördinator van thuisoppasdienst 'Oef!'.
...

"Onze thuiszorgdienst zet met dit initiatief een nieuwe stap in het inclusieverhaal voor personen met een beperking", aldus Francis Masselis, provinciaal coördinator van thuisoppasdienst 'Oef!'. "Wij bieden al 15 jaar ondersteuning aan ouders en mantelzorgers van kinderen en volwassenen met een beperking die nog thuis wonen. Opgeleide vrijwilligers bieden thuisoppas en assistentie en lossen ouders of mantelzorgers af in hun zorg. Zo krijgen zij een adempauze; letterlijk een oef-moment. In tijden waarin veel te doen is rond wachtlijsten en persoonlijke budgetten, brengen onze vrijwilligers geen woorden maar daden. Wat via professionele zorg moeilijk geregeld of gefinancierd raakt, nemen vrijwilligers er stil en gratis bij. Ze betekenen dan ook een onmisbare schakel voor personen met een beperking en hun gezin", klinkt het. "De doelgroep 'personen met een beperking' is heel divers", benadrukt Francis. "Het is niet zo eenvoudig om de specifieke zorgnoden van die mensen onmiddellijk door te hebben, om te begrijpen hoe het voelt om te leven met een beperking. Zij willen ook studeren, werken, een gezin stichten of reizen. De Oef!-wijzers geven onze vrijwilligers basisinformatie over een bepaalde beperking én tips voor een fijn contact met de persoon in kwestie. Zo bijzonder als nodig, maar ook zo gewoon mogelijk, want gelijkwaardigheid is voor ons een basisgedachte." Bij deze dienst zijn wijzers beschikbaar rond ADHD, auditieve, visuele en verstandelijke beperkingen, autisme, epilepsie, personen met een meervoudige of motorische beperking, niet aangeboren hersenletsels en het syndroom van Down. "Visualisaties zijn bijvoorbeeld vaak een goed hulpmiddel. Dit kan aan de hand van een voorwerp, een foto, een pictogram, een tekening of een gebaar. Zo kan de zorgvrager zelf zijn keuze aangeven van de activiteiten die hij wil doen. Door een sticker op een kalender te plakken op de dagen dat er een vrijwilliger van Familiezorg langskomt, help je hen structuur te bieden in de tijd. Met de tips in de verschillende wijzers, wordt de zorgkwaliteit nog beter. Ouders die een kind hebben met een beperking, geven hun zoon of dochter niet graag uit handen. Als er dan onvrijwillige fouten worden gemaakt, die eigenlijk vermeden konden worden, komt dit hard aan. Dergelijke situaties willen we op deze manier zoveel mogelijk vermijden." De Oef!-wijzers werden financieel mee mogelijk gemaakt door de acties tijdens De Warmste Week 2018, van professionele en vrijwillige medewerkers van Thuiszorg Familiezorg. (KK)