Nieuwe stap in herbestemming Sint-Godelievekerk op Baliebrugge

Voor de tweewekelijkse liturgie is de kerk te groot geworden.© GST
Voor de tweewekelijkse liturgie is de kerk te groot geworden.© GST
Redactie KW

Samen met het projectbureau Herbestemming Kerken werden eerste stappen gezet om de Sint-Godelievekerk in Baliebrugge herin te richten. In het kerkenbeleidsplan werd voor deze kerk gemengd gebruik mogelijk gemaakt.

De behoefte aan een nieuwe locatie voor diverse voorzieningen in Baliebrugge is groot en de kerk leent er zich toe, mits dit op een doordachte manier aangepakt wordt. Er blijft uiteraard ook ruimte voor erediensten in het plan.

De eerste schetsen van het projectbureau zijn klaar, waardoor nu een architect aangesteld kan worden om het concept verder uit te werken tot een concreet bouwplan. De procedure voor het aanstellen van een architect werd donderdagavond aan de gemeenteraad voorgelegd en goedgekeurd.

Nood aan nieuwe voorzieningen

De Baliebrugse gemeenschap heeft nood aan een aantal nieuwe voorzieningen. Het gebouw CC Baliebrugge met onder meer de bib is privé-eigendom en werd verkocht. De kinderopvang heeft nood aan een alternatief en is aan uitbreiding toe.

Maar ook het lokale verenigingsleven heeft een nieuwe plek nodig. In het centrum van het dorp staat een ruime en mooie kerk. Voor de tweewekelijkse liturgie is de ruimte te groot geworden en is er dus plaats beschikbaar, mits dit op een goede wijze wordt georganiseerd. Architecturaal leent de kerk van Baliebrugge zich daar goed toe.

Er is een mooie open middenbeuk die polyvalent gebruik gemakkelijk mogelijk maakt. Het idee is dat er in de kerk een sacrale ruimte blijft die verder kan worden gebruikt voor kleine vieringen. Daarnaast zullen de bibliotheek en de kinderopvang er worden ondergebracht.

Groene omgeving

Uiteraard zal ook het verenigingsleven er terechtkunnen, zowel voor een kleine vergadering als een activiteit. Een nieuw sanitair blok zal zowel voor activiteiten binnen als buiten de kerk kunnen worden gebruikt. De omgeving van de kerk zal worden vergroend.

Voor dit project gingen de gemeente en de kerkfabriek in zee met het projectbureau Herbestemming Kerken. Dat is een Vlaams initiatief, opgezet door de Vlaamse Bouwmeester, Agentschap Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed. Ze ondersteunen lokale besturen bij het nadenken over de herbestemming van parochiekerken.

Zo is al heel wat expertise opgebouwd. Per dossier wordt een architectenbureau aangesteld dat samen met de gemeente en de kerkfabriek onderzoekt wat de mogelijkheden zijn. Op basis van dat onderzoek en de ideeën van de gemeente en de kerkfabriek komen concrete voorstellen.

Kerkenbeleidsplan

Alles kadert binnen het kerkenbeleidsplan dat een aantal jaar geleden door de gemeente samen met de kerkfabrieken opgemaakt werd. Daarin werd gekeken welke rol de verschillende kerken in de gemeente Oostkamp in de toekomst kunnen vervullen. Kerkgebouwen zijn doorgaans historische gebouwen die mee het beeld van een centrum of dorpskern bepalen en uiteraard ook moeten onderhouden worden.

De gemeente is daartoe decretaal verplicht, maar wil de grote investeringen ook aanvaardbaar houden voor de gemeenschap. Voor de twee hoofdkerken in Oostkamp en Ruddervoorde blijft de eredienst centraal staan. Andere activiteiten kunnen, mits ze aansluiten op de eredienst of passend zijn voor een kerk.

Voor de andere kerken in de gemeente is gedeeld gebruik mogelijk. Erediensten moeten er kunnen doorgaan, maar er is expliciet ruimte voor andere initiatieven, zolang die passen binnen het kader van een kerk.

Dankbaar project

“De herinrichting van de Sint-Godelievekerk is een dankbaar project. We zorgen voor concrete oplossingen voor een aantal lokale situaties en geven de kerk opnieuw een centrale plek in het gemeenschapsleven. De deuren van de kerk gaan opnieuw vaker open!”

“Het is voor de kerk ook de beste garantie dat er blijvend geïnvesteerd wordt in het onderhoud van het gebouw, mét maatschappelijk draagvlak. Dat de kerk er zich goed toe leent, zorgt ervoor dat we een kwaliteitsvolle locatie kunnen uitbouwen, waar verschillende initiatieven respectvol naast elkaar kunnen bestaan”, aldus burgemeester Jan de Keyser.

Er werd 39.829 euro uitgetrokken voor het architectenbureau dat reeds in april met het voorontwerp kan starten. De goedkeuring van het ontwerp zal normaal in de gemeenteraad gevraagd worden waarna de werken, gepland tussen januari en medio 2022, kunnen starten. (GST)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier