'Buurten op den Buiten' is een project van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Ze stellen jaarlijks 100.000 euro ter beschikking van deze campagne en belonen initiatieven die de kwaliteit van het samenleven in een buurt of dorp verbeteren met een financiële tussenkomst tot 5.000 euro. In Leisele heeft de jonge m...

'Buurten op den Buiten' is een project van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Ze stellen jaarlijks 100.000 euro ter beschikking van deze campagne en belonen initiatieven die de kwaliteit van het samenleven in een buurt of dorp verbeteren met een financiële tussenkomst tot 5.000 euro. In Leisele heeft de jonge mama Nele Vanveuren de Leiselse schepen Jacques Blanckaert en nog andere verenigingen ervan overtuigd om samen de subsidieaanvraag in te dienen. Aanzet"Leisele telt behoorlijk wat kinderen", motiveert Nele. "Waar kinderen zijn, daar wonen ook ouders en grootouders. En toch is er in dit dorp opvallend weinig gezellige ontmoetingsruimte in openlucht. Een eventuele financiële tussenkomst vanuit dit project kan een aanzet zijn om daarin verandering te brengen. Inzetten op samenleven en de integratie van nieuwe dorpsbewoners is immers erg belangrijk." Nele vergaderde met schepen Jacques Blanckaert en burgemeester Liefooghe. Ze kreeg ook de steun van het plaatselijke verenigingsleven. Ondertussen werd beslist dat het speelplein tussen het schoolgebouw en de woonwijk open blijft. Deze zomer werden daar voor het eerst beduidend minder klachten van overlast en vandalisme geregistreerd. Naast de kerktoren komt er een speelruimte voor kleinere kindjes. Omdat in Leisele de petanquepleinen weinig gebruikt worden, zal een van de twee pleinen door speelruimte worden vervangen. Leisele hoopt alvast het maximumbedrag van 5.000 euro binnen te halen. "Omdat we duurzaam materiaal willen aankopen zal dat bedrag onvoldoende zijn voor de hele realisatie. In dat geval is de gemeente bereid om bij te leggen", geeft Jacques Blanckaert tot slot nog mee.(AB)