De revue's en de komedies van de Rousselaerse Revue Compagnie trokken de laatste jaren steeds minder toeschouwers. "Ook de spelers en medewerkers maakten hun bezorgdheid over aan het bestuur van de Rousselaerse Revue Compagnie. Jammer genoeg werd er niet tijdig ingegrepen met het gekende gevolg. Met enkele medewerkers en spelers staken we de koppen bij mekaar om te kijken hoe we opnieuw zouden kunnen beginnen en heel wat medewerkers hun geliefde hobby terugbezorgen. We contacteerden ook alle medewerkers die het revueschip de vorige jaren al verlaten hadden om te vragen of ze opnieuw geïnteresseerd zouden zijn om mee...

De revue's en de komedies van de Rousselaerse Revue Compagnie trokken de laatste jaren steeds minder toeschouwers. "Ook de spelers en medewerkers maakten hun bezorgdheid over aan het bestuur van de Rousselaerse Revue Compagnie. Jammer genoeg werd er niet tijdig ingegrepen met het gekende gevolg. Met enkele medewerkers en spelers staken we de koppen bij mekaar om te kijken hoe we opnieuw zouden kunnen beginnen en heel wat medewerkers hun geliefde hobby terugbezorgen. We contacteerden ook alle medewerkers die het revueschip de vorige jaren al verlaten hadden om te vragen of ze opnieuw geïnteresseerd zouden zijn om mee te spelen. Wat kunnen we doen? Hoe doen we dat? Met wie? Uiteindelijk was de respons op onze eerste algemene vergadering groot en mogen we zeggen dat we onze start niet gemist hebben."De naam van de feitelijke vereniging is 'Rap van Tong'. "Een naam die ontleend is aan 'Rad van tong'", vervolgt Luc. "Aanvankelijk was het de bedoeling dat de medewerkers namen zouden voorstellen, maar uiteindelijk volgden we de keuze van Mario Bisschop voor Rap van Tong." "Uiteraard ontleend aan Rad van tong", vervolgt Mario. Dat rad 'rap' werd, verwijst ernaar toe dat toneelspelers zich in sommige gevallen moeten beroepen op improvisatie."Volgens Luc Verleye en zijn bestuur is de groepsfeer primordiaal in de nieuwe vereniging. "Een vriendengroep zoals het vroeger was. In ons logo zie je twee witte maskers met op de achtergrond een toneelgordijn, maskers met een vurige rode tong, een lachend en een verdrietig masker, verwijzend naar humor en drama. Ook met de boodschap dat we als theatervereniging alle kanten kunnen uitgaan. Enkele speeldata liggen al vast. Onze eerste toneelvoorstelling heeft plaats op 6,7, 8, 13 en 14 december 2019. Onze tweede toneelvoorstelling (of revue) op 27, 28 en 29 maart, 3 en 4 april 2020 in zaal Ocar in Rumbeke. Veel keuze hadden we niet, want we moesten de data nemen die vrij kwamen."Welke stukken 'Rap van Tong' op de planken wil brengen wil het bestuur nog niet kwijt. "In december wordt het in elk geval een komedie met een zo groot mogelijke bezetting zodat zoveel mogelijk leden er kunnen aan meedoen. Het zal een stuk worden dat we aan die grote bezetting kunnen aanpassen. Het ligt uiteraard in onze bedoeling met een nieuwe revue te beginnen, maar we kunnen daar nu nog geen datum op vastprikken. Maart 2020 zal waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Wat we wel weten dat de revue heel anders zal zijn dan de revue die de laatste jaren werd opgevoerd. En dat is geen kritiek op wat er vroeger gebeurde. Wij opteren eerder voor het soort revue dat zich op Roeselaarse toestanden focust, eerder dan op het showelement. 'Rap van Tong' wil ook niet de zoveelste toneelvereniging in Roeselare zijn en we we willen vooral niet meer achteruitkijken, maar volop voor de toekomst gaan."Het bestuur ziet er als volgt uit: Luc Verleye (voorzitter), Rudi Vandewaetere (secretaris), Bruno Vander Stichele (ondervoorzitter), Emmanuel Vander Stichele (penningmeester), Eddy Maes (pr) Roland Levoye (verantwoordelijke decor) en Mario Bisschop (bestuurslid commissaris).(IB)