Het was voor heel wat mensen een bittere pil om te slikken, toen MIROM besloot de prijs van de vuilniszakken te verhogen terwijl de zak zelf kleiner werd. Wie nog een voorraad van de oude, witte zakken in huis had kon een sticker aankopen waardoor de ophalers deze toch konden meenemen. De nieuwe regels traden in werking op 1 januari maar dat verliep niet zonder slag of stoot.
...

Het was voor heel wat mensen een bittere pil om te slikken, toen MIROM besloot de prijs van de vuilniszakken te verhogen terwijl de zak zelf kleiner werd. Wie nog een voorraad van de oude, witte zakken in huis had kon een sticker aankopen waardoor de ophalers deze toch konden meenemen. De nieuwe regels traden in werking op 1 januari maar dat verliep niet zonder slag of stoot.Heel wat mensen vonden deze morgen hun zak terug op de stoep, voorzien van een rode sticker, terwijl anderen hun oude zakken wel opgehaald zagen. Ook morden heel wat mensen over de overgangsperiode van twee weken, door MIROM aangekondigd maar toch niet toegepast.Een iemand ging zelfs erg driest te werk. "Deze morgen stonden er plots twee witte zakken voor onze deur" horen we van Lauwenaar Romina Desmet. "Beide zakken waren voorzien van zo een rode sticker van weigering. Zo wordt het natuurlijk eenvoudig: niet opgehaald, zet het gewoon voor iemand anders zijn deur! We hebben een container voor professioneel gebruik staan en we mochten van de firma, voor deze ene keer, de zakken daarin gooien maar het smaakt toch een beetje wrang dit allemaal".Bij MIROM is men op de hoogte van de situatie en betreurt men de foutieve communicatie. "Er is altijd duidelijk aangegeven dat de nieuwe regels van toepassing werden vanaf 1 januari" klinkt het bij Jeroen Laseure, communicatiemedewerker. "Helaas is een quote van onze voorzitter verkeerd geïnterpreteerd geweest en volledig uit context getrokken, waardoor her en der het idee werd gewekt dat er een overgangsperiode van twee weken was voorzien. Ook hebben we al onze ophalers van de nieuwe regels geïnformeerd maar blijkbaar zijn er toch plaatsen waar de regels iets strikter dan elders werden toegepast. We gaan iedereen nogmaals briefen over de procedure om dit te vermijden".Het verschil met Roeselare bemoeilijkt ook enigszins de zaken zo blijkt. "MIROM Menen en MIROM Roeselare zijn twee aparte entiteiten" vult Jeroen nog aan. "In Roeselare worden de nieuwe regels pas van kracht vanaf 1 maart en dat zorgde ook voor wat verwarring bij de mensen. We begrijpen natuurlijk dat niemand graag met zijn afval blijft zitten en er waren nogal wat zakken die niet werden meegenomen. We nodigen dan ook iedereen uit om de vuilniszakken in het recyclagepark te komen afgeven, waar men ook een sticker van 30 cent kan aankopen".(CL)