https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Nieuwe proefopstelling in Pottebezemstraat in Torhout werkt op de lachspieren

De snelle opeenvolging van schreeuwerige verkeerspoorten in de Pottebezemstraat leidt tot hoongelach. © Johan Sabbe
Johan Sabbe

De goede bedoelingen van het stadsbestuur ten spijt, is de nieuwe proefopstelling om de Torhoutse Pottebezemstraat verkeersluw te maken tot ver buiten de stadsgrenzen het voorwerp van spot. Logisch, want de overdaad aan snel opeenvolgende verkeerspoorten, in schreeuwerige kleuren met wegversmallingen en hoogtebeperkingen, werkt op de lachspieren.

Onder meer op de sociale media zijn de reacties al even kleurrijk als de constructie zelf. Van ironische dankbetuigingen voor de late Vlaamse feestdag (gezien de geel-zwarte aanduidingen) over hoongelach met het hele ‘circus’ tot de vergelijking met een speeltuin en gigantische Lego-bouwsels. Ook de veiligheid wordt in vraag gesteld, mocht de brandweer in de straat een dringende interventie moeten doen. En wie de proefopstelling al heeft uitgetest, waarschuwt: het is met 10 kilometer per uur tussen de blokken rijden of je mag nadien je spiegels gaan zoeken.

Na de omstreden knip nu een potsierlijke tweede opstelling

De nieuwe proefopstelling staat er sinds gisteren en vervangt de omstreden knip in de straat, die eind mei bij wijze van proef werd ingevoerd. Met grote betonblokken werd de Pottebezemstraat toen voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer afgesloten. Die ingreep oogstte echter zoveel kritiek dat schepen van Mobiliteit Elsie Desmet, mede onder druk van de collega’s in het College van Burgemeester en Schepenen, geen andere uitweg zag dan op de knip terug te komen. De bewoners van de nabije Berg op Zoomstraat voelden zich alvast zwaar in de luren gelegd, want alhoewel er in hun straat plaatselijk verkeer geldt, kwam er plots toch heel wat sluipverkeer langs.

De knip met de blokkerende betonblokken, die normaal gezien tot en met 6 augustus zou blijven, zou bijgevolg vroegtijdig teruggedraaid worden, zo werd beslist. Maar de nieuwe proefopstelling met doorgaand verkeer, weliswaar met snelheidsremmende verkeerspoorten, liet op zich wachten. De streefdatum van 1 juli werd niet gehaald, tot ergernis van de ongeduldige bewoners. Twee weken later, gisteren donderdag, stond de nieuwe constructie er dan toch. Met drie heel smalle verkeerspoorten, waarvan twee tegelijkertijd met een hoogtebeperking. Maar vooral: potsierlijk van vorm en uitzicht.

Oppositieraadslid noemt het een draak van een maatregel

De betonblokken laten maar een smalle opening: oppassen geblazen voor krassen in het koetswerk van je auto.
De betonblokken laten maar een smalle opening: oppassen geblazen voor krassen in het koetswerk van je auto. © Johan Sabbe

Niet alleen tal van buurtbewoners, maar ook veel andere Torhoutenaren en mensen uit zowat alle windstreken nemen de maatregel van het CD&V-Vooruit-stadsbestuur op de korrel. “Wie heeft zoiets belachelijks in godsnaam bedacht?” is de algemene teneur. “Je zou zoiets eens in elke straat moeten realiseren om het zware verkeer te bannen en de auto’s trager te doen rijden! Dan zou het verkeer in Vlaanderen in één klap volledig stilstaan.”

Onafhankelijk gemeenteraadslid Koen Sap reageert fors en noemt de nieuwe proefopstelling een draak van een maatregel. “Dit is écht ridicuul aan het worden”, sneert hij. “Ik breng deze kwestie na de zomervakantie zeker op de zitting van de gemeenteraad. Hebben bepaalde bewoners van de Pottebezemstraat voorrechten misschien? Kunnen zij meer doordrukken dan de gewone sterveling? Zullen we Torhout straks volstouwen met betonblokken waar er zwaar verkeer is en te snel gereden wordt? Het lijkt wel alsof schepen van Mobiliteit Elsie Desmet redeneert: als mijn eerste opstelling, de fameuze knip, niet mag, dan laat ik een nog slechtere constructie plaatsen. De veiligheid is trouwens niet gegarandeerd. Wat zou er gebeuren mocht er zich een ongeval voordoen op de rotonde van de Keibergstraat met de E403-afritweg? Hoe zou een brandweerwagen dan nog vlot in pakweg de Rozeveldstraat geraken?”

Het doel is en blijft de leefbaarheid van de straat

Schepen Desmet blijft erbij dat het doel de leefbaarheid van de Pottebezemstraat is. “Mobiliteit is geen exacte wetenschap, alhoewel iedereen zich tegenwoordig mobiliteitsexpert waant”, reageert ze. “Het einddoel is en blijft drie problemen aanpakken: zwaar verkeer, hoge snelheid en overdreven sluipverkeer. Wat er ook beweerd wordt, dit zijn knelpunten die we via diverse metingen objectief hebben kunnen vaststellen. Anders zouden we uiteraard niet overgegaan zijn tot proefopstellingen. Met de nieuwe opstelling proberen we dezelfde beoogde doelen te bereiken, maar zonder knip. Er volgt een evaluatie, die duidelijk zal maken hoe lang we de nieuwe constructie laten staan. Op termijn, niet vroeger dan 2025, wordt de Pottebezemstraat sowieso helemaal heraangelegd, met inbegrip van nieuwe rioleringen. Met de resultaten van de proefopstellingen zal het studiebureau aan de slag kunnen gaan om een geschikt en duurzaam ontwerp uit te tekenen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten