Net gewijde priester Dave Vannieuwenhuyse mag in Torhout blijven

Drie stralende gezichten: van links naar rechts bisschop Lode Aerts, nieuwe priester Dave Vannieuwenhuyse en pastoor-deken Michel Roggeman.©Johan Sabbe
Drie stralende gezichten: van links naar rechts bisschop Lode Aerts, nieuwe priester Dave Vannieuwenhuyse en pastoor-deken Michel Roggeman.©Johan Sabbe
Johan Sabbe

In de Sint-Pieterskerk in Torhout had zondagnamiddag de priesterwijding van Dave Vannieuwenhuyse plaats. De lokale gelovige gemeenschap hoopte dat bisschop Lode Aerts tijdens de viering zou bekendmaken dat de nieuwe priester, die er als diaken al sinds het najaar van 2019 aan de slag is, in de Petrusgemeenschap zou mogen blijven. Het verlossende woord viel: Dave wordt priester benoemd in Torhout.

Voor deken Michel Roggeman is de komst van Dave als extra kracht een welgekomen versterking. Deken Michel is verantwoordelijk voor het decanaat Torhout-Gistel plus pastoor van de Petrusgemeenschap in Torhout én de pastorale eenheid Sint-Margaretha in Lichtervelde, een groot werkgebied. Alle hulp is welkom.

Ook groepje politiemotards in de kerk aanwezig

Dave, die opvallend rustig was net vóór de wijdingsplechtigheid startte, is blij dat hij in Torhout pastoraal werk mag blijven verrichten. Hij is er al vrij goed ingeburgerd en kent er relatief veel mensen, hoewel de coronamaanden geen geschenk waren om contacten te leggen.

Als gevolg van de coronaregels mochten maar 100 mensen de wijding fysiek bijwonen. Maar de plechtigheid werd via livestream uitgezonden op de website van de Torhoutse Petrusgemeenschap. Zo’n 300 mensen volgden online mee. Naast de priesters en diakens uit de regio, burgemeester Kristof Audenaert en de familieleden van Dave zat er een opmerkelijk groepje in de kerk: enkele in het oranje uitgedoste motards uit het team van Dave, collega’s van toen hij jarenlang in de politiezone Vlas in Kortrijk werkte. Ook de mama van Dave woonde de wijding bij.

Opgegroeid in groot katholiek gezin met zeven kinderen

De nieuwe priester koos als thema voor de wijding: Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond van mijn bestaan . De hele viering werd opgehangen aan de apostel Petrus, naar wie de plaatselijke kerk en pastorale eenheid genoemd is. Bisschop Aerts wijdde Dave door handoplegging. Net voordien had de wijdeling, zoals het gebruik het wil, zich languit op de grond gelegd, zijn bril keurig voor zich uit. Zijn moeder bracht hem de priesterstola, de bisschop deed hem de kazuifel om. Na de wijding schonk Dave zijn moederke een kleurrijke bos bloemen.

Dave (44) is opgegroeid in Lauwe in een groot katholiek gezin met drie broers en drie zussen. De kinderen werden heel kerkelijk opgevoed en ongemerkt sluimerde zijn priesterroeping. Toen zijn vader na vier jaar ziekte in 2010 stierf, nam zijn religieuze verlangen toe.

Eerst tuinaanlegger en dan in Kortrijk politieman

Na het basisonderwijs trok Dave naar de tuinbouwschool in Kortrijk. Vervolgens was hij zes jaar in de tuinaanleg actief, maar hij vond zijn draai niet echt in die job. Dus startte hij een opleiding aan de toenmalige Rijkswachtschool. Hij behoorde tot de laatste lichting die afstudeerde: in 2001 had de grote politiehervorming plaats.

Hij begon zijn politieloopbaan in Gent en kwam in 2005 in Kortrijk terecht, waar hij in de zone Vlas motard werd. Toen hij in 2013 de stap zette richting priesterschap, schakelde hij bij de politie op een halftijdse opdracht over, zodat hij in 2013 en 2014 de noodzakelijke twee jaar filosofie kon volgen.

Na een jaar uitstel door corona nu toch gewijd

Na zijn vijf jaar theoretische priesteropleiding liep Dave een jaar stage in de pastorale eenheid Sint-Jakob Tielt-Pittem. In september 2019 kwam hij in de Torhoutse Petrusgemeenschap terecht en werd op 18 oktober 2019 in de Sint-Pieterskerk tot diaken gewijd. Hij zou op 28 juni 2020 in diezelfde kerk tot priester gewijd worden, maar corona deed alles met een jaar opschuiven, tot op zondag 27 juni 2021 dus.

Startte de wijding onder een schuchter zonnetje, aan het eind van de viering was de zon verdwenen en dreven er donkere regenwolken over de stad. Gelukkig alleen letterlijk, want in de kerk hing er een sfeer van licht en vreugde. De nieuwe priester werd met een luid applaus toegejuicht. Er volgde nog een kleine receptie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.