Nieuwe polyvalente zaal komt rechts van de kerk

De infovergadering werd massaal bijgewoond. © GST
Redactie KW

Hertsberge krijgt tegen de zomer van 2024 een nieuwe polyvalente zaal, ter vervanging van zaal ‘t Bulskampvelt. De huidige zaal, eigendom van de kerkfabriek, wordt sinds 2017 beheerd door de gemeente Oostkamp. Het nieuwe concept werd afgelopen zaterdag tijdens een infovergadering toegelicht.

De nieuwe polyvalente zaal in Hertsberge moet worden bekeken in een ruimere visie op het centrum van Hertsberge. In 2018 gingen de voorbereidingen concreet van start en lagen verschillende opties op tafel.

Na overleg met een werkgroep met de verschillende actoren, werd nu recent beslist om de nieuwe polyvalente zaal in Hertsberge rechts van de kerk te positioneren. Na dit overleg zijn niet enkel de locatie, maar ook het concept van de toekomstige zaal bekend. Dit zal als basis dienen voor een concrete uitwerking door een architect. Tegen de zomer van 2024 zal de nieuwe polyvalente zaal in Hertsberge klaar zijn.

Participatieronde

In september 2018 was er een participatieronde waarbij de bewoners in het kader van het masterplan inspraak kregen in de scenario’s voor een nieuwe polyvalente zaal. Een van de vragen die hierbij op tafel lagen was of de locatie van de zaal behouden moest blijven.

Bij de voorstelling van het beleidsplan 2020-2025 kwam de bouw van een nieuwe polyvalente zaal opnieuw naar boven omdat de gemeente nu ook de nodige budgetten, ongeveer 2 miljoen euro voor de bouw ervan wilde voorzien.

De gemeente gaf de voorkeur aan een zaal die links van de kerk gebouwd zou worden. Daarop kwam reactie van een aantal inwoners. Vooral de inplanting juist naast het kerkhof, een stille plaats met daarnaast een zaal waar ook een fuif mogelijk is, stoorde veel inwoners.

Sanitair blok

Daarom nam de gemeente het initiatief om een werkgroep op te richten die de verschillende actoren, waaronder de jeugdbeweging, verenigingen, de basisschool De Bosbes, inwoners en de kerkfabriek samenbrengt. Vanuit deze werkgroep werd gekozen om de polyvalente zaal rechts van de kerk in te planten, achter de huidige pastorie pal naast de houten chalet van de Chiro.

Er komt een koppeling tussen de zaal en de kerk. Zo is afzonderlijk gebruik mogelijk, maar kunnen beide ruimtes ook samen gebruikt worden. De kerk en de zaal krijgen een sanitair blok. Een nieuwe energiearme en brandveilige locatie voor de jeugdverenigingen Chirojongens en Chiromeisjes en kinderopvang wordt mee in het concept opgenomen.

Lees verder onder de afbeelding

De zaal wordt uiteindelijk rechts van de kerk ingeplant.
De zaal wordt uiteindelijk rechts van de kerk ingeplant.© gf

Er wordt voor deze drie actoren ook een binnentuin en een afzonderlijk sanitair blok op kindermaat ingericht. Deze inplanting maakt ook het gebruik van de zaal door de basisschool De Bosbes mogelijk. In dit concept is de Kerkfabriek bereid om de grond voor de nieuwe zaal af te staan. De huidige zaal zal worden afgebroken en vervangen door een groen ontmoetingsplein.

“Onder ruime belangstelling zijn het vernieuwde bouwconcept en de invulling ervan toegelicht. Het feit dat het verbindende karakter ook in het bouwconcept is meegenomen kon op veel positieve reacties rekenen”, stelt burgemeester Jan de Keyer.

Bij sommige jongeren overheersten gemengde gevoelens. Enerzijds het hoopvol uitzien naar een moderner, toekomstgerichter, duurzamer, energiearmer en brandveiliger gebouw, anderzijds de pijn bij het achterlaten van een clubhuis vol geschiedenis én emotionele herinneringen.

Zomer van 2024

“Ik heb ten volle begrip voor die spreidstand. In de komende weken gaan we met de diverse actoren in gesprek om de specifieke behoeften op te lijsten. Daarna stellen we een architect aan die de concrete plannen voor de nieuwe zaal zal uitwerken”, klinkt het nog.

De nieuwe polyvalente zaal zal uiterlijk tegen de zomer van 2024 in gebruik genomen kunnen worden en zal een meerwaarde betekenen voor het verenigingsleven en de kinderopvang in Hertsberge. “Hiermee wordt een belangrijke pijler van het Meerjarenplan 2020-2025 gerealiseerd voor Hertsberge”, besluit burgemeester Jan de Keyser. (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.