De gewezen directeurswoning werd in 1895 gebouwd voor de directeur van de Zusters van Liefde uit de Hospitaalstraat, die tegenover de woning nu nog een kinderinternaat hebben waar een vijftigtal kinderen en jongeren verblijft.
...