Het is de bedoeling dat de parking voorzien wordt voor bezoekers van het woonzorgcentrum. De parkeergeleg...

Het is de bedoeling dat de parking voorzien wordt voor bezoekers van het woonzorgcentrum. De parkeergelegenheid op het zorgdomein van het OCMW is fel verminderd door de bouw van de nieuwe serviceflats en er wordt gevreesd dat, op het ogenblik dat er weer volop bezoek toegelaten zal worden in het woonzorgcentrum, er een nijpend gebrek aan parkeerplaatsen zal zijn. Eens de oude serviceflats zijn verdwenen, komt er nog meer parkeergelegenheid bij achter bij de zaal De Stille Meers. Daar wordt ook een parkfunctie voorzien.